Βεβαίωση Δικηγόρου για μετακίνηση εντολέα ή μάρτυρα

Προς διευκόλυνση των συναδέλφων συντάξαμε σχέδιο βεβαιώσεων από Δικηγόρο που θα πρέπει να φέρουν μαζί τους οι εντολείς μας ή οι μάρτυρες κατά  τη μετάβαση τους είτε στο Γραφείο μας είτε ενώπιον Δικαστικής Αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην από 8-11-2020 Ανακοίνωση της Γ.Γ.Πολιτικής Προστασίας ( https://bit.ly/3lkAZOG
 

 
Επισυνάπτονται:
α) Βεβαίωση Δικηγόρου για μετακίνηση μάρτυρα ή κατηγορούμενου σε Δικαστήριο
β) Βεβαίωση Δικηγόρου για μετακίνηση εντολέα σε Δικηγορικό Γραφείο
γ) H από 8-11-2020 Ανακοίνωση της Γ.Γ.Πολιτικής Προστασίας.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έγγραφα
 
 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020