Το δημοψήφισμα ας είναι μόνο η αρχή

Οι θέσεις μας απέναντι στις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται από τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την υπουργική εξαγγελία τριχοτόμησης του Πρωτοδικείου Αθηνών είναι οι εξής:

Α. Λέμε «όχι» στην επίμαχη τριχοτόμηση.

Είναι βέβαιο ότι, όπως εξαγγέλθηκε, μόνο πρόσθετα προβλήματα θα δημιουργήσει, χωρίς να προσφέρει καμία ουσιαστική λύση. Το εγχείρημα στηρίζεται σε πήλινα πόδια. Το καταδεικνύουν η όλως προβληματική λειτουργία του ήδη υφιστάμενου Πρωτοδικείου Αθηνών, αλλά και η ανυπαρξία οποιουδήποτε συνολικού σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα. Η λογική ανακολουθία της τριχοτόμησης είναι εμφανής. Αντί να επιχειρείται η ολική αναβάθμιση του υπάρχοντος Πρωτοδικείου και μετά, σε υγιείς βάσεις, να εξεταστεί η αναγκαιότητα δημιουργίας νέων δομών, επιχειρείται το εντελώς αντίστροφο. Η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης εκδηλώνει επίσης πλήρη αδιαφορία ως προς τα αν οι δικηγόροι μπορούν να ανταποκριθούν στις επερχόμενες τεκτονικές αλλαγές. Μέριμνα για τη δικαιοσύνη χωρίς μέριμνα για τους δικηγόρους όμως δεν νοείται.

Β. Λέμε «ναι» στο δημοψήφισμα, αλλά υπό προϋποθέσεις.

Η θέση μας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε την απόφαση ήταν ότι θα έπρεπε να συγκληθεί άμεσα η Γενική Συνέλευση και εν συνεχεία η διενέργεια δημοψηφίσματος ηλεκτρονικά. Έτσι, θα είχαμε τη δυνατότητα να τοποθετηθούμε για όλα τα μεγάλα ζητήματα της δικαιοσύνης, πέραν της πρόχειρης και αποσπασματικής κίνησης της δημιουργίας δύο νέων Πρωτοδικείων. Η ηγεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών δεν πρέπει να εμπλακεί για μία ακόμη φορά σε έναν αγώνα με έναν εξαιρετικά περιορισμένο στόχο που αποτυπώνεται σε ένα ξερό «όχι». Η στείρα άρνηση του παρελθόντος έχει βλάψει το δικηγορικό σώμα, χωρίς να έχει οδηγήσει στην επίτευξη κανενός στρατηγικού στόχου. Το δημοψήφισμα πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης αντιπρότασης.

Γ. Λέμε «ναι» στην ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Η χρήση της πρέπει να γενικευθεί, ώστε οι επόμενες αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας να διεξαχθούν και με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα και με τις προγραμματικές προτάσεις μας.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020