Την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων σε εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη Νήσο Χρυσή επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διερευνήσει την τελευταία δεκαετία την υπόθεση αναφορικά με τη διαχείριση και προστασία της Νήσου Χρυσής, η οποία αποτελεί τόπο Natura, με ευρύ ειδικό θεσμικό πλαίσιο προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό έχει προβεί σε σειρά έγγραφων παρεμβάσεων προς τους συναρμόδιους φορείς μεταξύ των οποίων το Πόρισμα σχετικά με την πλημμελή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, την παράλειψη ολοκλήρωσης των διοικητικών διαδικασιών, την αδυναμία συνεργασίας των συναρμόδιων υπηρεσιών παράγοντες που δυσχεραίνουν την εξεύρεση κοινά αποδεκτής και υλοποιήσιμης λύσης προστασίας της περιοχής. Σε συνέχεια του Πορίσματος και των σχετικών εγγράφων του Συνηγόρου προς τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, η Ανεξάρτητη Αρχή απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για τη διοικητική ανταπόκριση των φορέων. H Ανεξάρτητη Αρχή παρακολουθεί αδιάλειπτα και με έντονο ενδιαφέρον τη συγκεκριμένη υπόθεση και αξιολογεί ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη την έγκριση ενός Σχεδίου Δράσης, που αποσκοπεί στην οριστική επίλυση των προβλημάτων, τα οποία έχουν διαπιστωθεί στην περιοχή, και στην αποτελεσματική προστασία του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος της νήσου, με γνώμονα την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης.

Ο Συνήγορος τονίζει ότι καθίσταται αναγκαία η άμεση λήψη των απαραίτητων μέτρων και πρωτοβουλιών, όπως η έκδοση και εφαρμογή των προβλεπόμενων νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων, καθώς και η εκπόνηση των προβλεπόμενων μελετών.

Πηγή: synigoros.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020