Χρήστος Γάτος

  •    

Βιογραφικό

Γεννήθηκα το 1973 στο Βόλο Μαγνησίας, όπου τελείωσα και την βασική Εκπαίδευση. Το 1996 τελείωσα την Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είμαι Δικηγόρος Αθηνών από το 1998.
Διατηρώ δικηγορικό γραφείο με τον συμφοιτητή μου Χριστόφορό Καπαρουνάκη από το 2004. Το γραφείο μας χειρίζεται κυρίως υποθέσεις Αστικού, Εμπορικού και Οικονομικού Ποινικού Δικαίου.
Από το 2004 έως το 2009 διετέλεσα αναπληρωματικό μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής της SL.
Την περίοδο 2012-2015, διετέλεσα μέλος του ΔΣ του ΕΟΤ, παραιτούμενος οποιασδήποτε αμοιβής και αποζημίωσης.
Είμαι αιρετό μέλος του ΔΣ της ΕΚΟ Δικηγόρων της Νέας Δημοκρατίας από το 2014. Αν και ενεργός πολιτικά από τα φοιτητικά μου χρόνια, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω στην εκλογή επικεφαλής για τον ΔΣΑ.
Στην απόφασή μου αυτή συνετέλεσαν, η απαξίωση του Δικηγορικού Λειτουργήματος, η όξυνση των καθημερινών προβλημάτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μας, η υπέρμετρη επιβάρυνσή μας με ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις. Ακόμη περισσότερο, οι εσφαλμένες επιλογές αντίδρασης, ορισμένων αιρετών αντιπροσώπων μας στα προηγούμενα ΔΣ του ΔΣΑ τα τελευταία χρόνια της κρίσης.
Με τον Δημήτρη Αναστασόπουλο και τους συνυποψήφιους μου στο Συνδυασμό «με το Δικηγόρο» και κυρίως με όλους εσάς, τους συναδέλφους μας, θα αγωνιστούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή και να προσδώσουμε ξανά το κύρος που αρμόζει στο Δικηγορικό Λειτούργημα.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020