Κατερίνα Τσιροβασίλη

  •    

Βιογραφικό

Δικηγόρος
Μεταπτυχιακές Σπουδές Δημοσίου Δικαίου
Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
“ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ”

  • Δικηγόρος, με πολυετή συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο του Δικηγόρου κ. Αντωνίου Π. Αργυρού και με έμμισθη θέση στην εταιρεία ««ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ»
  • 2011 έως σήμερα συμμετέχω στη συντακτική επιτροπή του νομικού περιοδικού του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών «ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ» με έντονη συγγραφική δραστηριότητα από το 2013 έως σήμερα με θέματα μεταξύ των οποίων:

1.«Η απελευθέρωση του επαγγέλματος του δικηγόρου», ΝοΒ 61/2013
2.«Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σε συνάρτηση με την ελευθερία της έκφρασης», ΝοΒ 62/2014,
3.«Τα μέτρα εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα», ΝοΒ 62/2014,
4.«Φορολόγηση υπέρ ΟΤΑ», ΝοΒ 62/2014,
5.«Παράλειψη έκδοσης κανονιστικής πράξης της Διοίκησης περί αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών της χώρας υπό το φως της οικονομικής κρίσης», ΝοΒ 62/2014,
6.«Η δέσμευση των δικαιοδοτικών οργάνων του κράτους-μέλους για άµεση και πραγµατική εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής για την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων», ΝοΒ 64/2016,
7.«Αστική Ευθύνη των Δημοσίων Νοσοκομείων», ΝοΒ 65/2017,
8.«Η σχέση του διοικητικού μέτρου της αφαίρεσης διαβατηρίου με το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα ως περιοριστικού όρου κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας», ΝοΒ 65/2017

  • Συμβολή στη δημιουργία του επιστημονικού βιβλίου του κ. ΑΝΤΩΝΗ Π. ΑΡΓΥΡΟΥ «Η ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ (Ν. 4055/2012, 4239/2014)», Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, 2015

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020