Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων

Στη συγκρότηση του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων για διετή θητεία, από 1.1.2021 έως και 31.12.2022 προχώρησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης (ΦΕΚ B’ 5765/29.12.2020) .

Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων αποτελείται από: 

1. Την Αγγελική ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ του Αθανασίου , Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου, με αναπληρώτριά της τη Μαρία ΝΙΚΟΛΑΚΕΑ του Παναγιώτη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και αναπληρώτρια αυτής, σε περίπτωση κωλύματός της, τη Μαρία ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Μιχαήλ , Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,
2. Τη Μαρία ΚΟΥΒΙΔΟΥ του Αντωνίου , Αρεοπαγίτη, ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου, με αναπληρωτές αυτής σε περίπτωση κωλύματός της, τους Βασίλειο ΜΑΧΑΙΡΑ του Διονυσίου και Μαρία ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ του Νικολάου , Αρεοπαγίτες και
3. Τους: Θεόδωρο ΓΕΩΡΓΑΚΗ του Γεωργίου, δικηγόρο Αθηνών, Ανδρέα ΤΑΓΑΡΑΚΗ του Ευστρατίου, δικηγόρο Θεσσαλονίκης και Δημήτριο ΠΟΛΛΑΛΗ του Ηλία ,δικηγόρο Πειραιώς, ως τακτικά μέλη του Συμβουλίου, με αναπληρωτές αυτών τους: Ανδρέα ΖΑΧΟΠΟΥΛΟ του Θεοφάνη, Θεμιστοκλή ΜΑΜΑΚΟ του Νικολάου  , Χριστίνα ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ του Φιλίππου , Δημήτριο ΜΑΝΩΛΗ του Εμμανουήλ , Παναγιώτη ΤΣΟΥΜΑΝΗ του Χρήστου, δικηγόρους Αθηνών και Ιωάννη ΠΙΤΣΙΩΡΑ του Δημητρίου, δικηγόρο Θεσσαλονίκης.

Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί ο Γραμματέας του Αρείου Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,24 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Πηγή: et.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020