Επιθυμώ να συμμετέχω στην προσπάθεια του Συνδυασμού «Ο Δικηγόρος – Όλοι εμείς, μαζί!».

Προς τον Υποψήφιο Πρόεδρο του ΔΣΑ,
Επικεφαλής του Συνδυασμού «Ο Δικηγόρος – Όλοι εμείς, μαζί!»

κ. Δημήτρη Αναστασόπουλο

Ειδικότερα, πιστεύω ότι θα μπορούσα να συμβάλω με τον/ τους εξής τρόπο/ τρόπους:

Ο Δικηγόρος όλοι εμείς μαζί - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2019