ΣτΠ: Θωράκιση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας

Σημαντικό βήμα χαρακτηρίζει ο Συνήγορος του Πολίτη την πρόσφατη ψήφιση του νόμου «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων», με τον οποίο θωρακίζεται η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

Η Αρχή επαναφέρει, ωστόσο, το αίτημα επέκτασης της προστασίας στο σύνολο των επιδομάτων και παροχών μητρότητας, από όποιον φορέα και αν προέρχονται.

Με το άρθρο 67 του νόμου 4756/2020 (ΦΕΚ Α 235/26.11.2020) προβλέπεται ότι η εν λόγω ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, η οποία χορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε εργαζόμενες μητέρες, ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά τη διάρκεια της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, «απαλλάσσεται από φόρους, τέλη, κρατήσεις και εισφορές, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα για το δημόσιο και για τρίτους».


Όμως, τόσο τα επιδόματα μητρότητας (κύησης και λοχείας) όσο και η συμπληρωματική παροχή του ΟΑΕΔ, παραμένουν απροστάτευτα από κατάσχεση, δεσμεύσιμα και συμψηφιζόμενα με βεβαιωμένες οφειλές προς φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές, παρά και την σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων η οποία υποστήριξε τις απόψεις της Αρχής.


Η Αρχή επαναφέρει το αίτημα επέκτασης της προστασίας στο σύνολο των επιδομάτων και παροχών μητρότητας, από όποιον φορέα και αν προέρχονται.

Πηγή: synigoros.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020