ΣτΠ: Περιορισμός οφειλής με διαγραφή ποσού από την Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Πολίτης ζήτησε τη μεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, αναφορικά με οφειλή του προς τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.Σύμφωνα με την αναφορά, με το παραπάνω αίτημα ζητήθηκε να διαγραφεί οφειλή σχετική με διορθωτικούς εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, για τους οποίους ο πολίτης ενημερώθηκε μετά την παρέλευση σημαντικού χρόνου από τη στιγμή που προέβη σε δήλωση διακοπής της παροχής φυσικού αερίου στην επιχείρηση που διατηρούσε και αφορούσαν οι εν λόγω λογαριασμοί.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, την επανεκτίμηση των στοιχείων του αιτήματος και τις σχετικές ενέργειές της για τον διακανονισμό της ως άνω οφειλής.


Μετά την παραπάνω παρέμβαση, η Αρχή ενημερώθηκε ότι η Εταιρεία περιορίζει την οφειλή στα 300 € και θα προβεί σε διαγραφή του υπόλοιπου ποσού των 1.473.95 ευρώ.

Πηγή: synigoros.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020