ΣτΠ: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την τηλεργασία

Τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις» απέστειλε στον Πρόεδρο της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Μάξιμο Χαρακόπουλο, ο Συνήγορος του Πολίτη. 

Η αναγκαιότητα ρύθμισης της λειτουργίας της τηλεργασίας (και) στο δημόσιο τομέα είναι, αναμφίβολα, επιτακτική. Η χώρα μας ήδη έχει καθυστερήσει να διαμορφώσει το πλαίσιο οργάνωσης του εξ αποστάσεως τρόπου εργασίας και παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο, συγκαταλεγόμενη σε μία ολοένα και μικρότερη λίστα Ευρωπαϊκών κρατών, στα οποία το συγκεκριμένο πεδίο παραμένει αρρύθμιστο. Η εξ αιτίας της πανδημίας και της ανάγκης προστασίας της υγείας του προσωπικού του δημοσίου τομέα και των συναλλασσόμενων πολιτών αναδιαμόρφωση του τρόπου εργασίας στο δημόσιο κατά το τελευταίο διάστημα, ενός και πλέον έτους, σε συνδυασμό με την απουσία ρυθμιστικού πλαισίου τηλεργασίας δημιούργησε σειρά προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών και εξυπηρέτησης των πολιτών, όπως προκύπτει από τον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό αναφορών που έλαβε η Ανεξάρτητη Αρχή. Είναι γεγονός, ότι η πανδημία βρήκε τον δημόσιο τομέα της χώρας εν πολλοίς απροετοίμαστο να ανταποκριθεί στις ειδικές και εξαιρετικές προκλήσεις, ενώ η ταχεία μετάβαση σε ένα νέο τρόπο εργασίας και παροχής υπηρεσιών, εξ αποστάσεως, θα μπορούσε να είχε γίνει λιγότερο απότομα και, αναμφίβολα, πιο συντεταγμένα, εάν είχε ήδη διαμορφωθεί και ίσχυε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο τηλεργασίας.
 
Η διαρκής ψηφιοποίηση σειράς λειτουργιών και υπηρεσιών του δημοσίου κατά το τελευταίο διάστημα, κρίσιμη και επιβεβλημένη για την υπέρβαση γραφειοκρατικών στρεβλώσεων, καθυστερήσεων και αδιαφανών διαδικασιών, θα έθετε λιγότερες προκλήσεις τόσο στο προσωπικό του δημοσίου όσο και στους συναλλασσόμενους πολίτες, ιδίως εκείνους (υπαλλήλους και πολίτες) με μικρότερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.
 
Ενόψει της συζήτησης και επεξεργασίας του κατατεθέντος σχεδίου νόμου από την υμέτερη Επιτροπή, παραθέτουμε με το παρόν επισημάνσεις και παρατηρήσεις ως προς επιμέρους προτεινόμενες ρυθμίσεις. Επιδίωξη της Αρχής είναι να συμβάλει στην κατά το δυνατό διαμόρφωση ενός λειτουργικού, αποτελεσματικού και συμπαγούς πλαισίου τηλεργασίας για τον δημόσιο τομέα. Ενός πλαισίου που να υπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, να σέβεται τα δικαιώματα του προσωπικού τους και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συναλλασσόμενων πολιτών.
 
Δείτε τις παρατηρήσεις του ΣτΠ εδώ
 
 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020