ΣτΠ – Καταβολή από τον ΟΠΕΚΑ της διαφοράς δικαιούμενου ποσού επιδόματος τυφλότητας

Αναφερόμενη πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με την άρνηση του τμήματος χορήγησης και ελέγχου προνοιακών παροχών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας του ΟΠΕΚΑ να χορηγήσει αναδρομικά την διαφορά ποσού επιδόματος τυφλότητας από το καταβαλλόμενο ποσό επιδόματος βαριάς αναπηρίας για χρονικό διάστημα 24 μηνών κατά τα έτη 2015- 2017.

Από την διερεύνηση της αναφοράς, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι η ανωτέρω υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ απέρριψε την αίτηση της αναφερόμενης χωρίς να λάβει υπ’ όψη της κρίσιμα στοιχεία, και συγκεκριμένα κρίσιμο έγγραφο. Ειδικότερα, η ανωτέρω υπηρεσία δεν έλαβε καθόλου υπ’ όψη της την πρόσφατα εκδοθείσα γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ που προσκομίστηκε και στην οποία βεβαιωνόταν ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.4331/2015, η αναφερόμενη έφερε οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης με Π.Α 80% για το χρονικό διάστημα από 1/3/2015 έως 28/2/2017, η οποία ήταν καθοριστική προϋπόθεση για την χορήγηση επιδόματος τυφλότητας βάσει του οικείου νομικού πλαισίου.

Σημειωτέον ότι η γνωμάτευση αυτή εκδόθηκε στις 22.3.2020 προς διόρθωση προγενέστερης (από 17.7.2015) γνωμάτευσης στην οποία από παραδρομή οργάνων του ΚΕΠΑ είχε παραλειφθεί η αναγραφή του όρου οπτική αναπηρία σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 4331/2015 περί αντικατάστασης του όρου τυφλότητα από τον όρο οπτική αναπηρία – αναπηρίας όρασης, και δυνάμει αυτής είχε τελικώς εγκριθεί η χορήγηση επιδόματος βαριάς αναπηρίας από την τότε αρμόδια υπηρεσία του αρμοδίου Δήμου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του που απηύθυνε στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, διέλαβε τις ανωτέρω διαπιστώσεις, επισήμανε ότι δεν συνάδει με τις αρχές τις νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης η απόρριψη της αίτησης της αναφερόμενης και ζήτησε την επανεξέταση της ώστε να γίνει δεκτή και να της καταβληθεί αναδρομικά η διαφορά ποσού επιδόματος τυφλότητας από το καταβαλλόμενο ποσό επιδόματος βαριάς αναπηρίας για χρονικό διάστημα 24 μηνών κατά τα έτη 2015-2017.

Εντέλει, κατόπιν έκδοσης και σχετικής απόφασης από το αρμόδιο Μονομελές Όργανο του ΟΠΕΚΑ επί της ενδικοφανούς προσφυγής της αναφερόμενης, το οποίο έλαβε υπ’ όψη τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη, η αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ έκανε τελικώς δεκτή την αίτηση της αναφερόμενης και της κατέβαλε την διαφορά του δικαιούμενου ποσού επιδόματος τυφλότητας από το καταβαλλόμενο ποσό επιδόματος βαριάς αναπηρίας, αναδρομικά για χρονικό διάστημα 24 μηνών κατά τα έτη 2015-2017, συνολικού ύψους 9.216 ευρώ.

Πηγή: synigoros.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020