ΣτΠ: Έκδοση στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου

Πολίτης, πατέρας τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 95%, προσέφυγε στο Συνήγορο λόγω αδυναμίας να ταξινομήσει το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο (μάρκας ΟPEL Combo/ DVAN) στην αγορά του οποίου προέβη από τη Γερμανία για την κάλυψη των ειδικών αναγκών της οικογένειάς του.

Ο πολίτης ακολούθησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και ολοκλήρωσε τον εκτελωνισμό του οχήματος καταβάλλοντας όλες τις απαιτούμενες οικονομικές υποχρεώσεις όπως φόρους, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού κ.λπ. Ωστόσο, κατά το στάδιο ταξινόμησης αυτού, δηλαδή κατά την έκδοση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, πληροφορήθηκε από την αρμόδια περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, ότι το εν λόγω όχημα δεν ήταν δυνατό να ταξινομηθεί ως επιβατικό όχημα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αλλά ως φορτηγό όχημα (Φ.Ι.Χ.). Ο λόγος δε αυτής της αδυναμίας οφειλόταν στην αναγραφή στην αρχική άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, η οποία είχε εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της Γερμανίας, της ένδειξης Ν1, η οποία αντιστοιχεί σε φορτηγό και όχι σε επιβατικό όχημα.


Κατόπιν τούτων ο ενδιαφερόμενος προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς είχε περιέλθει σε μια αδιέξοδη κατάσταση, αφού ουδέποτε είχε την πρόθεση να προβεί στην αγορά ενός Φ.Ι.Χ., δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετούσε τις ειδικές ανάγκες της οικογένειάς του.


Η άρνηση της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας να προβεί στην ταξινόμηση του εν λόγω οχήματος ως Ε.Ι.Χ. ήταν σύμφωνη με το θεσμικό πλαίσιο. Ωστόσο ο Συνήγορος ζήτησε από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να εξετάσει ενδελεχώς την υπόθεση του πολίτη, καθώς η διοίκηση σε όλα τα στάδια που μεσολάβησαν από την εισαγωγή του οχήματος στην Ελλάδα μέχρι και πριν την έκδοση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος, ουδέποτε ενημέρωσε τον πολίτη ότι το εν λόγω όχημα αφορούσε σε ένα φορτηγό όχημα. Μετά την παρέμβαση της Αρχής ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών με απόφασή του ενέκρινε την «κατ΄ εξαίρεση ταξινόμηση του οχήματος ως επιβατικό» όχημα, σύμφωνα με τις σχετικές ΥΑ και με την από 14-02-2007 ερμηνευτική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις διαδικασίες ταξινόμησης μηχανοκίνητων οχημάτων που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. (2007/C 68/04), λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τη βεβαίωση της επίσημης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα σύμφωνα με την οποία τα οχήματα ΟPEL (Combo-DVAN) κατασκευάζονται από το εργοστάσιο με τη δυνατότητα να ταξινομούνται είτε ως επιβατικά είτε ως φορτηγά οχήματα. Το εν λόγω δε όχημα είχε αρχικά ταξινομηθεί στη Γερμανία ως φορτηγό όχημα κατόπιν απαίτησης του πελάτη.

Πηγή: synigoros.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020