ΣτΠ: Απαλλαγή ατόμων με αναπηρία από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για την, κατόπιν σχετικής παρέμβασής του, διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων περί απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας, με την ένταξη περισσότερων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία στους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 72 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4758/2020 (ΦΕΚ Α 242/4.12.2020), τροποποιήθηκε το άρθρο 16 του ν. 1798/1988 και εντάσσονται πλέον στους δικαιούχους απαλλαγής και άτομα που πάσχουν από ηπατική ή πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή είναι ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς μεταμοσχευμένοι.

Η διάταξη αυτή τυγχάνει εφαρμογής και για τα τέλη κυκλοφορίας του 2021.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, έχει επανειλημμένα ζητήσει την εφαρμογή του κριτηρίου της αναλογικότητας για την επιβολή οποιουδήποτε περιορισμού στην χορήγηση φοροελαφρύνσεων και την εξάλειψη κάθε μορφής διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος κατηγοριών ατόμων με αναπηρία στο φορολογικό πεδίο.

Μεταξύ άλλων είχε και ειδικότερα θέσει υπόψη της φορολογικής διοίκησης το ζήτημα της χορήγησης απαλλαγών από τα τέλη κυκλοφορίας σε άτομα με συγκεκριμένες μόνο παθήσεις (νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού) επισημαίνοντας ότι οι απαλλαγές έπρεπε να επεκταθούν και σε άλλες αντίστοιχα βαριές αναπηρίες, όπως τους ηπατοπαθείς μεταμοσχευμένους.

Ο Συνήγορος χαιρετίζει τη συγκεκριμένη πρόσφατη ρύθμιση, η οποία καταργεί τις προηγούμενες μη αναλογικές διακρίσεις μεταξύ των μεταμοσχευμένων ατόμων με αναπηρία.

Ωστόσο ζητά εκ νέου να επανεξετασθεί το σύνολο της φορολογικής μεταχείρισης των ΑμεΑ και να καταργηθούν όλες οι διακρίσεις που δεν πληρούν το κριτήριο της αναλογικότητας. 

Πηγή: synigoros.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020