ΣτΠ: Ανάκληση απορριπτικής απόφασης σε αίτημα ανανέωσης άδειας διαμονής αλλοδαπού

Υπήκοος Καζακστάν, που διέμενε νομίμως στην Ελλάδα με άδεια διαμονής για επαγγελματική κατάρτιση, ως σπουδάστρια σε Κολλέγιο με επίσημη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ζήτησε ανανέωση της άδειάς της από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Το αίτημα, ωστόσο, απορρίφθηκε από την υπηρεσία λόγω τοπικής αρμοδιότητας, αφού από τα στοιχεία που προσκόμισε δεν αποδείχτηκε η διαμονή της στο Δήμο που αποτελεί χωρική αρμοδιότητα της εν λόγω υπηρεσίας. Για τον ίδιο λόγο απορρίφθηκε σχετική αίτηση θεραπείας.


Αποτέλεσμα των απορρίψεων ήταν να απωλέσει απροσδόκητα τη νόμιμη διαμονή της στη Ελλάδα και να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση είτε να διακόψει τις σπουδές της για τις οποίες έχει ήδη καταβάλει τα δίδακτρα είτε να μεταβεί στη χώρα καταγωγής της, με σκοπό να ζητήσει νέα θεώρηση εισόδου από τη προξενική αρχή, στην τελευταία δε περίπτωση με αμφίβολη την τελική έκβαση της αίτησης λόγω των απαγορεύσεων μετακινήσεων που επιβάλλονται από την πανδημία COVID-19.

Με αναφορά ζήτησε στην Ανεξάρτητη Αρχή να διαμεσολαβήσει ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα της διαμονής της στη χώρα και να μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα τις σπουδές της. Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε εγγράφως στην υπηρεσία που απέρριψε το αίτημα ανανέωσης της άδειας διαμονής, ζητώντας ανάκληση της απορριπτικής απόφασης, επισημαίνοντας ότι πράγματι η αλλοδαπή αγνοούσε την υποχρέωσή της να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία αλλοδαπών την εντός νομού αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας της. Τόνισε δε ότι από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι ενήργησε δολίως και καταχρηστικώς, ώστε να παραπλανήσει την υπηρεσία και να καταστρατηγήσει την μεταναστευτική νομοθεσία με απώτερο σκοπό να τύχει εξυπηρέτησης ή ενδεχομένως ευνοϊκότερης μεταχείρισης αναφορικά με την εξέλιξη του αιτήματός της.


Για το λόγο αυτό, η υπηρεσία όφειλε, στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης και της συναφούς αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, να ενημερώσει σχετικώς την ενδιαφερόμενη και να παραπέμψει την αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά στην αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία (δηλαδή την Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής) που είναι εντός της ιδίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και όχι να επιδείξει υπέρμετρη αυστηρότητα στο πρόσωπό της, εφαρμόζοντας το πιο επαχθές και οπωσδήποτε δυσανάλογο μέτρο σε σχέση με το μέγεθος του σφάλματος στο οποίο υπέπεσε, ήτοι αυτό της παράλειψης γνωστοποίησης της αλλαγής του τόπου διαμονής της.

Επιπλέον, επισήμανε ότι η θέση σε καθεστώς μη νόμιμης διαμονής της ανωτέρω σπουδάστριας για λόγους τυπικούς, ενώ πληρούνται οι λοιπές ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου, έρχεται σε αντίθεση με τη γενικότερη βούληση της Πολιτείας που είναι η προσέλκυση υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, καθόσον είναι αποδεδειγμένο ότι η παραμονή αυτών στην Ελλάδα συμβάλλει πολλαπλώς στην οικονομία της χώρας. Με έγγραφό της, η αρμόδια ως άνω υπηρεσία ενημέρωσε την Αρχή ότι κατόπιν της παρέμβασής της και εξαντλώντας το βαθμό επιείκειας στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης ως προς τις συνέπειες της απόρριψης του αιτήματος της ενδιαφερομένης που επιφέρουν τη διακοπή των σπουδών της, θα προβεί σε ανάκληση της απορριπτικής της απόφασης και θα διαβιβάσει το αίτημα στην αρμόδια κατά τόπο Διεύθυνση Αλλοδαπών.
Η Αρχή εκφράζει την ικανοποίησή της για την άμεση ανταπόκριση της υπηρεσίας και την αίσια έκβαση της υπόθεσης.

Πηγή: synigoros.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020