ΣτΠ: Αναγραφή θρησκεύματος στις ηλεκτρονικές αιτήσεις υποψηφίων για θέσεις εργασίας σε επιχείρηση

Πολίτης απευθύνθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενος για την απάντηση αναγραφής θρησκεύματος στις ηλεκτρονικές αιτήσεις υποψηφίων για θέσεις εργασίας σε επιχείρηση εμπορίας τροφίμων με πολλά καταστήματα.

Ολόκληρη η σύνοψη διαμεσολάβησης:

Πολίτης απευθύνθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη διαμαρτυρόμενος για την απάντηση αναγραφής θρησκεύματος στις ηλεκτρονικές αιτήσεις υποψηφίων για θέσεις εργασίας σε επιχείρηση εμπορίας τροφίμων με πολλά καταστήματα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως, μεταξύ άλλων, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων στον ιδιωτικό, το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης (νόμος 4443/2016, οδηγία 2000/78/ΕΚ), απευθύνθηκε στη διοίκηση της επιχείρησης, ζητώντας ειδική αιτιολόγηση της πρακτικής της, να ζητά, κατά την υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων για εργασία, να αναγράψουν το θρήσκευμά τους.
Ειδάλλως, ο Συνήγορος κάλεσε την επιχείρηση να μεριμνήσει, εντός προθεσμίας, για την διαγραφή του σχετικού πεδίου από την φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης.
Η επιχείρηση απάντησε στον Συνήγορο του Πολίτη ότι το πεδίο του θρησκεύματος είχε παραμείνει εκ παραδρομής στην φόρμα των ηλεκτρονικών αιτήσεων της εταιρείας, από παλαιότερη εκδοχή της φόρμας, η οποία δεν είχε επικαιροποιηθεί. Επίσης, ενημέρωσε ότι, το εν λόγω πεδίο αφαιρέθηκε και στην νέα φόρμα της επιχείρησης δεν περιλαμβάνεται αναγραφή θρησκεύματος.

Πηγή: synigoros.gr

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020