Απόφαση ΣτΕ – Πρακτικά δικαστικού συμβιβασμού για πρόστιμο ΚΒΣ

ΣτΕ Β΄7μ. 1267-1274/2022 – Πρακτικά δικαστικού συμβιβασμού για πρόστιμο ΚΒΣ. Δεν απορρέει δεδικασμένο ώστε να δεσμεύεται το δικαστήριο της φορολογίας εισοδήματος ή φ.π.α. 

Πρόεδρος: Μιχ. Πικραμένος

Εισηγητής: Μ. Σταματοπούλου, Πάρεδρος

Στα πρακτικά δικαστικού συμβιβασμού (άρθρο 1 ν.δ. 4600/1966, άρθρο 71 ΚΦΕ/1994) ο νομοθέτης προσέδωσε «αποτελέσματα αμετάκλητης δικαστικής απόφασης», χωρίς όμως τούτο να σημαίνει ότι από αυτά απορρέει δεδικασμένο κατά το άρθρο 197 ΚΔΔικ. Ερμηνεία των ως άνω διατάξεων υπό το φως των αρχών της σαφήνειας και προβλεψιμότητας των φορολογικών διατάξεων, προκειμένου ο φορολογούμενος να προγραμματίζει την διεκπεραίωση των φορολογικών του οφειλών χωρίς να αποστερείται του δικαιώματος απόδειξης και ανταπόδειξης επί αντικειμένων εκτός του πεδίου του δικαστικού συμβιβασμού. Μη δέσμευση του δικαστηρίου της φορολογίας εισοδήματος/φ.π.α. από δικαστικό συμβιβασμό για το πρόστιμο του ΚΒΣ (λήψη τιμολογίου εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη), διότι το ζήτημα της συνδρομής ή μη καλής πίστης δεν κρίθηκε με δύναμη δεδικασμένου (με αποκλίνουσα γνώμη ενός Παρέδρου).

Πηγή: adjustice.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020