ΣτΕ: Παύση αναστολής προθεσμιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Σε συνέχεια της από 31-1-2021 ανακοινώσεως, σας ενημερώνουμε ότι μετά την δημοσίευση της Δ1α/Γ.Π.οικ 6877/2012 κοινής υπουργικής αποφάσεως (Β’ 341/29-1-2021) έπαυσε η αναστολή των προθεσμιών, νόμιμων και δικαστικών, οι οποίες αφορούν οποιαδήποτε πράξη και ενέργεια ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
Μετά την λήξη της αναστολής οι εν λόγω προθεσμίες συνεχίζουν να τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η προβλεπόμενη προθεσμία. 
 
Πηγή:adjustice.gr
 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020