ΣτΕ: Επανέρχεται σε καθεστώς πλήρους και κανονικής λειτουργίας

Μετά τη δημοσίευση της κ.υ.α. Δ1α/Γ.Π.οικ 28503/8-5-2021 (Β’ 1872), από τη Δευτέρα 10 Μαΐου το Συμβούλιο της Επικρατείας επανέρχεται σε καθεστώς πλήρους και κανονικής λειτουργίας. 

Εκδικάζονται οι υποθέσεις που δηλώνονται προς συζήτηση με φυσική παρουσία των μερών, χωρίς να απαιτείται υποβολή δηλώσεως από όλους τους διαδίκους.

Επισημαίνεται ότι εξακολουθεί η τήρηση των μέτρων ασφαλείας (15 άτομα το πολύ στις αίθουσες συνεδριάσεων, 1,5 μ. απόσταση, υποχρεωτική χρήση μάσκας.
 
Πηγή: adjustice.gr
 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020