ΣτΕ: Εκδίκαση υποθέσεων από 16/3/2021 έως 22/3/2021

Με την Δ1α/Γ.Π.οικ.16320/2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 996/13-3-2021), σχετικά με τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού,  για την περίοδο από 16-3 και ώρα 06:00, μέχρι τις 22-3 και ώρα 06:00, ως προς το Συμβούλιο της Επικρατείας προβλέπεται ότι ενώπιον της Ολομέλειας εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις με φυσική παρουσία των διαδίκων και ως προς τα Τμήματα ότι εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί δήλωση συζητήσεως από όλους τους διαδίκους. Περαιτέρω, εξετάζονται αιτήματα προσωρινής διαταγής και επείγουσες αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας. 

 
  Επισημαίνεται ότι τα μέτρα ασφαλείας, όπως η τήρηση αποστάσεως 1,5μ., υποχρεωτική χρήση μάσκας και 15 άτομα το πολύ στις αίθουσες συνεδριάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν.
 
Πηγή: adjustice.gr
 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020