ΣτΕ Β´ ΕΑ 31/2022: Εν μέρει δεκτή αίτηση αναστολής κατά απόφασης αναστολής χρήσης αριθμού φορολογικού μητρώου για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών

ΣτΕ Β´ ΕΑ: 31/2022
Πρόεδρος: Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Ευσταθία Σκούρα, Σύμβουλος Επικρατείας
 
Εν μέρει δεκτή αίτηση αναστολής κατά απόφασης αναστολής χρήσης αριθμού φορολογικού μητρώου για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 
Με την 31/2022 απόφαση της Επιτροπή Αναστολών του Β’ Τμήματος κρίθηκε, μετά από στάθμιση του δημοσίου συμφέροντος και της βλάβης της αιτούσας εταιρίας, ότι πρέπει να ανασταλεί η εκτέλεση απόφασης αναστολής χρήσης αριθμού φορολογικού μητρώου για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών λόγω φοροδιαφυγής όσον αφορά τον ΦΠΑ, μόνο όμως ως προς τη συνέπεια που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της Πολ.1200/2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (μη επαλήθευση του Α.Φ.Μ. ως έγκυρου Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στο σύστημα V.I.E.S.). Διατάχθηκε επίσης η αρμόδια φορολογική αρχή να αποφανθεί επί αιτήματος για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, με αιτία έκδοσης “κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων)”, χωρίς να δύναται να το απορρίψει ελλείψει τεχνικής δυνατότητας αποδοχής του.
 
Πηγή: adjustice.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020