ΣτΕ 276/2022: Αίτηση εξώδικης επίλυσης φορολογικής υπόθεσης – Λόγος προσφυγής περί αναρμοδιότητας φορολογικής αρχής

ΣτΕ Β´ 276/2022
Πρόεδρος: Μιχαήλ Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Πρόεδρος του Β’ Τμήματος ΣτΕ
Εισηγητής: Κωνσταντία Λαζαράκη, Σύμβουλος Επικρατείας

Αίτηση εξώδικης επίλυσης φορολογικής υπόθεσης – Νόμιμη συζήτηση στο ΣτΕ, κατά την οποία παρίστανται οι διάδικοι και δεν αντιλέγουν κατ’ επίκληση της υποβολής αίτησης εξώδικης επίλυσης – Λόγος προσφυγής περί αναρμοδιότητας φορολογικής αρχής – Δεν απαιτείται επίκληση βλάβης – Ειδικός φόρος ακινήτων – Αναρμοδιότητα επί μεταφοράς έδρας νομικού προσώπου γνωστής πριν από την έκδοση της εντολής ελέγχου

Νομίμως συζητείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας φορολογική υπόθεση, για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση εξώδικης επίλυσης διαφοράς κατά το άρθρο 16 του ν. 4714/2020, εφόσον στη συζήτηση παρίστανται αμφότερα τα διάδικα μέρη δίχως να αντιλέγουν σε αυτήν κατ’ επίκληση της υποβολής αίτησης εξώδικης επίλυσης διαφοράς.

Για το παραδεκτό της προβολής λόγου προσφυγής περί αναρμοδιότητας της φορολογικής αρχής δεν απαιτείται επίκληση βλάβης κατ’ άρθρο 79 παρ. 5 περ. β ΚΔΔ.

Η φορολογική αρχή, στην οποία έχει υποβληθεί δήλωση ημεδαπού νομικού προσώπου, δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου της δήλωσης όταν είναι γνωστή, πριν από την εντολή ελέγχου, η μεταφορά της έδρας του νομικού προσώπου στην περιφέρεια άλλης φορολογικής αρχής, η οποία, λόγω του νέου τόπου της έδρας του νομικού προσώπου, καθίσταται αρμόδια για τον έλεγχο και την έκδοση της πράξης επιβολής του ειδικού φόρου επί ακινήτων.

Πηγη: adjustice.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020