Ψήφισμα της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης- διαμαρτυρία για την παρατεινόμενη αδράνεια της κυβέρνησης να προβεί στην κατάθεση στην Βουλή νομοσχεδίου για τη στρατιωτική δικαιοσύνη

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης – μέλη της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Παρά την πρόσφατη αναθεώρηση του άρθρου 96 παρ. 5 του Συντάγματος, το Νοέμβριο του έτους 2019, η οποία παρέσχε όλους τους όρους, που επί σειρά ετών απαιτούνταν για την κατοχύρωση της πλήρους ισοτιμίας της στρατιωτικής δικαιοσύνης και των λειτουργών της σε σχέση με τους αντίστοιχους της πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης και η οποία (αναθεώρηση) ολοκληρώθηκε από την Αναθεωρητική Βουλή, με διακομματική συναίνεση και την ομόθυμη ψήφο της συντριπτικής πλειοψηφίας, η υλοποίησή της παραμένει εκκρεμής για διάστημα 18 και πλέον μηνών.

Παρά το γεγονός ότι με την αγαστή συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων, μεταξύ των οποίων και η Ένωσή μας, καταρτίσθηκε σχέδιο νόμου, που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση της ως άνω συνταγματικής επιταγής.

Παρά το γεγονός ότι το εν λόγω νομοσχέδιο, μετά την αποστολή του από το Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του ΥΠΕΘΑ στο συναρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης για επεξεργασία επέστρεψε στο ΥΠΕΘΑ με τις δέουσες παρατηρήσεις, οι οποίες ενσωματώθηκαν σε αυτό.

Παρά το γεγονός ότι η ανάληψη της σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας έχει ήδη προαναγγελθεί στο πλαίσιο του ΕΣΚΥΠ 2021 της Προεδρίας της Κυβέρνησης/Γεν. Γραμματεία Συντονισμού, με ορίζοντα υλοποίησης την αρχή του τρέχοντος έτους, το παραπάνω νομοσχέδιο δεν έχει ακόμη προωθηθεί προς ψήφιση, με συνέπεια να παρατείνεται η λειτουργία του θεσμού της στρατιωτικής δικαιοσύνης υπό νομοθετικό καθεστώς, που σε πλείστα σημεία του αντιτίθεται στη νέα συνταγματική πραγματικότητα.

 Παρά το γεγονός ότι έχουμε ζητήσει εγγράφως, την 08-12-2020 και τη 17-3-2021, να συναντηθεί ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας με το Δ.Σ. της Ένωσής μας προκειμένου να μας γνωστοποιήσει τους λόγους της παραπάνω κωλυσιεργίας και να μας ενημερώσει σχετικά για την τύχη του εν λόγω νομοσχεδίου, ουδεμία ανταπόκριση υπήρξε μέχρι σήμερα.

 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ

Α) ΟΜΟΦΩΝΑ:

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την παρατεινόμενη αδράνεια της κυβέρνησης να προβεί επιτέλους στην κατάθεση στην Βουλή του σχετικού νομοσχεδίου, η οποία αδράνεια ουσιαστικά εξισούται με ακύρωση της με συντριπτική πλειοψηφία εκφρασθείσας βούλησης του συνταγματικού νομοθέτη.

Διατυπώνουμε την έντονη ανησυχία μας αναφορικά με το μέλλον του θεσμού της στρατιωτικής δικαιοσύνης, η λειτουργία της οποίας δεν μπορεί να παρατείνεται επ’ αόριστον χωρίς την επιβεβλημένη προηγούμενη εναρμόνιση με τις επιταγές του Συντάγματος και τις προβλέψεις των οικείων διεθνών κειμένων.

Εκφράζουμε την εύλογη δυσαρέσκεια και κατάπληξή μας για το γεγονός πως ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν έχει μέχρι σήμερα ανταποκριθεί στο αυτονόητο αίτημά μας για συνάντηση με το Δ.Σ. της Ένωσής μας και μάλιστα χωρίς να παρέχει στοιχειώδη έστω ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες, που προτίθεται να αναλάβει.

Καλούμε τον κ. Πρωθυπουργό να παρέμβει ώστε το καταρτισθέν νομοσχέδιο να καταστεί το συντομότερο νόμος του κράτους

Απευθύνουμε έκκληση προς το σύνολο του πολιτικού και νομικού κόσμου να υποστηρίξει, με όποιον τρόπο κρίνει πρόσφορο, την ταχεία επίλυση της υφιστάμενης συνταγματικής εκκρεμότητας, ώστε να εξαλειφθεί το δικαιϊκά απαράδεκτο φαινόμενο μια ορισμένη κατηγορία πολιτών (τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων) να δικάζονται από δικαστήρια, που οι λειτουργοί τους περιβάλλονται με μειωμένες εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Ζητούμε την άμεση εκδήλωση των απαραίτητων ενεργειών, ώστε το νομοσχέδιο για τη στρατιωτική δικαιοσύνη να ολοκληρώσει τη νομοπαρασκευαστική πορεία του και να καταστεί νόμος του κράτους το ταχύτερο, στην ολότητά του και χωρίς ρυθμιστικές εκπτώσεις υπαγορευόμενες από οποιαδήποτε σκοπιμότητα και συνταγματικά απαράδεκτες υπαναχωρήσεις.

Β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αντιτιθέμεθα έντονα στο ενδεχόμενο μιας εκ νέου αποσπασματικής νομοθετικής παρέμβασης, όπως αυτή που έλαβε χώρα με τη διάταξη του άρθρου 363 του Ν. 4700/20, με την οποία ανεστάλη για ένα (1) έτος, η εφαρμογή του άρθρου 63 του Κώδικα του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, που αφορά την αποχώρηση δικαστικών λειτουργών από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης των σήμερα προβλεπομένων ορίων ηλικίας και μέχρι την ψήφιση του εκτελεστικού του Συντάγματος νόμου. Μια τέτοια λύση, απλά θα διαιώνιζε την υφιστάμενη εκκρεμότητα και θα παρείχε άλλοθι για ατέρμονη παράταση της επιβαλλόμενης συνολικής νομοθετικής αντιμετώπισης του θέματος, σύμφωνα άλλωστε και με την επιταγή του άρθρου 96 παρ. 5 του Συντάγματος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           Τ.Υ.                                                                                               Τ.Υ.

Σωτήριος Κύρκος                                                              Ιωάννα Μωραϊτίδου

Στρατ. Δικαστής Α’                                                              Στρατ. Δικαστής Β’


Πηγή: www.militaryjustice.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020