Ψηφιοποίηση/Εκσυγχρονισμός ΔΣΑ

Κατόπιν σχετικής πρότασης του Συνδυασμού μας συστήθηκε Επιτροπή Ψηφιοποίησης του ΔΣΑ, αποτελούμενη από τους Συμβούλους Δημήτρη Αναστασόπουλο, Φώτη Κωτσή (Αντιπρόεδρο) και Πάνο Κορδώνη, καθώς και τους Διευθυντές κοΧ.Ναούμη και Β.Μανιό. Κατόπιν των εργασιών της Επιτροπής συντάχθηκε η από 23-10-2020 Εισήγηση προς το ΔΣ του ΔΣΑ, το οποίο κατά τη συνεδρίαση της 3-2-2021 την ενέκρινε σχεδόν ομόφωνα (πλην ενός μέλους του ΔΣ).

Ως βασικός στόχος εξαρχής τέθηκε η παροχή του συνόλου σχεδόν των υπηρεσιών του Συλλόγου μας ηλεκτρονικά, ώστε τα μέλη μας να πρέπει να μεταβαίνουν με φυσική παρουσία στις υπηρεσίας του Συλλόγου μόνο κατ’εξαίρεση, καθώς και η αναβάθμιση τους και η παροχή νέων σημαντικών υπηρεσιών. Στην αναλυτική ως άνω Εισήγηση μας, που πλέον αποτελεί απόφαση του Δ.Σ., περιγράφονται αναλυτικά και οι εργασίες της Επιτροπής μας και, κυρίως, οι προτάσεις για το σύνολο των υπηρεσιών μας, ώστε αυτές να εκσυγχρονιστούν και να παρέχονται ηλεκτρονικά στα μέλη μας. Παράλληλα, περιλαμβάνονται προτάσεις και για τον εκσυγχρονισμό των ίδιων των υπηρεσιών εσωτερικά, με σκοπό τη ριζική αναβάθμιση  τους και την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας του ίδιου του ΔΣΑ.

Σε μια εποχή που η ψηφιοποίηση και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών είναι κοινή θέση όλων, ο ΔΣΑ οφείλει να κινηθεί άμεσα προς την κατεύθυνση αυτή, προς όφελος των μελών του και κυρίως προς όφελος των πιο αδύναμων μελών του, καθώς η εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, η επέκταση των υπηρεσιών του και η παροχή νέων, θα είναι κυρίως προς όφελος εκείνων. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο, η υλοποίηση του οποίου θα σημάνει μια νέα εποχή για τον ΔΣΑ. Από πλευράς μας θα συνεχίσουμε ακόμα πιο εντατικά τις προσπάθειες μας ώστε αυτό το μεγάλο έργο να γίνει πραγματικότητα.

Αναλυτικά δείτε την Εισήγηση/Απόφαση για τη Ψηφιοποίηση του ΔΣΑ εδώ: Εισήγηση Επιτροπής Ψηφιοποίησης_23-10-2020

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020