Πρωτοδικείο Αθηνών: Επείγουσα ανακοίνωση για την παραλαβή σχετικών των αποφάσεων Τακτικής Διαδικασίας

Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2020

Προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι χώροι των αρχείων του τμήματος Δημοσίευσης Τακτικής Διαδικασίας( κτ.13, 2ος όροφος), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 237 του Κ.ΠολΔ. όπου προβλέπεται ότι “Μετά την περάτωση της δίκης οι διάδικοι οφείλουν να αναλάβουν όλα τα σχετικά έγγραφα τους…”, καλούνται οι κ.κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων να φροντίσουν για την παραλαβή των σχετικών τους σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που είναι συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση προς αποφυγή συνωστισμού στο χώρο των αρχείων του Τμήματος.

Μετά την 12η Μαρτίου 2021, σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί μεταφορά των σχετικών αυτών σε χώρο, από τον οποίο θα είναι εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη η παραλαβή των σχετικών.

Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών

Δείτε την ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών με συνημμένο το χρονοδιάγραμμα:epeigoysa_anakoinosi_gia_tin_paralavi_shetikon_ton_apofaseon_taktikis_diadikasias-1

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020