Πρωτοδικείο Αθηνών: Ανακοίνωση για την Προκατάθεση Προτάσεων Νέας Τακτικής Διαδικασίας

Με την υπ’ αριθμ. 2418/2021 ανακοίνωση του το Πρωτοδικείο Αθηνών ορίζει τα ακόλουθα σχετικά με την προκατάθεση προτάσεων της νέας τακτικής διαδικασίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29-3-2021:

(ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΛΕΙΝΑΝ 15-2-2021)

Α] Για την ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:

Την Δευτέρα 29-3-2021 πραγματοποιείται το κλείσιμο των προτάσεων (100 ημέρες) για τα δικόγραφα που κατατέθηκαν στις 5.11.2020 και στις 6.11.2020 με ΕΑΚ από 9865/2020 έως και 9991/2020, [των οποίων οι προτάσεις κανονικά θα έκλειναν στις 15.2.2021]. Θα κατατεθούν στο κτίριο 3, αίθουσα 3, ισόγειο από ώρα 9:00′ έως και 14:00′.

ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ : Η παραλαβή αντιγράφων προτάσεων και σχετικών θα λάβει χώρα από ώρα 9:00′ έως 14:00′, στον 1° όροφο του κτιρίου 3, στη Γραμματεία του Μονομελούς.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΙΣ : Θα κατατίθενται στον 1° όροφο του κτιρίου 3, στη Γραμματεία του Μονομελούς, από ώρα 9:00′ έως 14:00′ και αφορούν αγωγές που είχαν κατατεθεί στις 21-10-2020 με ΕΑΚ από 9255/2020 έως και 9320/2020.

Β] Για την ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ :

Την Δευτέρα 29-3-2021 πραγματοποιείται το κλείσιμο των προτάσεων (100 ημέρες) για τα δικόγραφα που κατατέθηκαν στις 5.11.2020 και στις 6.11.2020 με ΕΑΚ από 2479/2020 έως και 2511/2020, [των οποίων οι προτάσεις κανονικά Θα έκλειναν στις 15.2.2021], Θα κατατεθούν στο κτίριο 3, στον 2° όροφο, από ώρα 9:00′ έως και 14:00′.

ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ : Η παραλαβή αντιγράφων προτάσεων και σχετικών θα λάβει χώρα από ώρα 9:00′ έως 14:00′, στο κτίριο 3, στον 2° όροφο, στη Γραμματεία του Πολυμελούς.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΙΣ : Θα κατατίθενται στον 2° όροφο του κτιρίου 3, στη Γραμματεία του Πολυμελούς, από ώρα 9:00′ έως 14:00′ και αφορούν αγωγές που είχαν κατατεθεί στις 21-10-2020 με ΕΑΚ από 2322/2020 έως και 2345/2020.

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΛΟΙ ΟΙ κ.κ. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥΣ.

ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ.

ΤΡΙΤΗ 30-3-2021:

(ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΛΕΙΝΑΝ 16-2-2021)

Α] Για την ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:

ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ : Η παραλαβή αντιγράφων προτάσεων και σχετικών θα λάβει χώρα από ώρα 9:00′ έως 14:00′, στο κτίριο 3 και στις αίθουσες όπου είχαν κατατεθεί.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΙΣ : Θα κατατίθενται στον 1° όροφο του κτιρίου 3, στη Γραμματεία του Μονομελούς, από ώρα 9:00′ έως 14:00′ και αφορούν αγωγές που είχαν κατατεθεί στις 22-10-2020, 23-10-2020 & 24-10-2020, με ΕΑΚ από 9326/2020 έως και 9421/2020 [οι οποίες κανονικά θα έκλειναν στις 16-2-2021].

Β] Για την ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ :

ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ : Η παραλαβή αντιγράφων προτάσεων και σχετικών θα λάβει χώρα από ώρα 9:00′ έως 14:00′, στο κτίριο 3 και στον 2° όροφο, στις αίθουσες όπου είχαν κατατεθεί.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΙΣ : Θα κατατίθενται στον 2° όροφο του κτιρίου 3, στη Γραμματεία του Πολυμελούς, από ώρα 9:00′ έως 14:00′ και αφορούν αγωγές που είχαν κατατεθεί στις 22-10-2020, 23-10-2020 & 24-10-2020, με ΕΑΚ από 2346/2020 έως και 2373/2020 [οι οποίες κανονικά θα έκλειναν στις 16-2-2021].

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΛΟΙ ΟΙ κ.κ. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥΣ.

ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31-3-2021:

(ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΛΕΙΝΑΝ 17-2-2021)

Α] Για την ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:

Την Τετάρτη 31-3-2021 πραγματοποιείται το κλείσιμο των προτάσεων (100 ημέρες) για τα δικόγραφα που κατατέθηκαν στις 9.11.2020 με ΕΑΚ από 10009/2020 έως και 10035/2020, [των οποίων οι προτάσεις κανονικά θα έκλειναν στις 17.2.2021]. Θα κατατεθούν στο κτίριο 3, αίθουσα 3, ισόγειο, από ώρα 9:00′ έως και 14:00′.

ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ : Η παραλαβή αντιγράφων προτάσεων και σχετικών θα λάβει χώρα από ώρα 9:00′ έως 14:00′, στο κτίριο 3 και στις αίθουσες όπου είχαν κατατεθεί.

Β] Για την ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ :

Την Τετάρτη 31-3-2021 πραγματοποιείται το κλείσιμο των προτάσεων (100 ημέρες) για τα δικόγραφα που κατατέθηκαν στις 9.11.2020 με ΕΑΚ από 2514/2020 έως και 2530/2020, [των οποίων οι προτάσεις κανονικά θα έκλειναν στις 17.2.2021]. Θα κατατεθούν στο κτίριο 3, στον 2° όροφο, από ώρα 9:00′ έως και 14:00′.

ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ : Η παραλαβή αντιγράφων προτάσεων και σχετικών θα λάβει χώρα από ώρα 9:00′ έως 14:00′, στο κτίριο 3, στον 2° όροφο, στη Γραμματεία του Πολυμελούς.

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΛΟΙ ΟΙ κ.κ. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥΣ.

ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ.

ΠΕΜΠΤΗ 1/4/2021:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-4-2021 ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΛΕΙΝΑΝ 18-2-2021 ΚΑΙ 19-2-2021, Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2-4-2021 (βλ. αναλυτικά παρακάτω).

ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ κ.κ. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ, ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 1-4-2021.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/4/2021:

(ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΛΕΙΝΑΝ 18-2-2021 & 19-2-2021)

Α] Για την ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:

Την Παρασκευή 2-4-2021 πραγματοποιείται το κλείσιμο των προτάσεων (100 ημέρες) για τα δικόγραφα που κατατέθηκαν στις 10.11.2020 και στις 11.11.2020 με ΕΑΚ από 10037/2020 έως και 10155/2020, [των οποίων οι προτάσεις κανονικά θα έκλειναν στις 18.2.2021 & 19.2.2021]. Θα κατατεθούν στο κτίριο 3, αίθουσα 3, ισόγειο, από ώρα 9:00′ έως και 14:00′.

ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ : Η παραλαβή αντιγράφων προτάσεων και σχετικών θα λάβει χώρα από ώρα 9:00′ έως 14:00″, στο κτίριο 3 και στις αίθουσες όπου είχαν κατατεθεί.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΙΣ : Θα κατατίθενται στον 1° όροφο του κτιρίου 3, στη Γραμματεία του Μονομελούς, από ώρα 9:00′ έως 14:00′ και αφορούν αγωγές που είχαν κατατεθεί στις 26-10-2020 & 27-10-2020, με ΕΑΚ από 9424/2020 έως και 9580/2020 [ο/ οποίες κανονικά Θα έκλειναν στις 18-2-2021 & 19-2-2021].

Β] Για την ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ:

Την Παρασκευή 2-4-2021 πραγματοποιείται το κλείσιμο των προτάσεων (100 ημέρες) για τα δικόγραφα που κατατέθηκαν στις 10.11.2020 και στις 11.11.2020 με ΕΑΚ από 2531/2020 έως και 2565/2020, [των οποίων οι προτάσεις κανονικά θα έκλειναν στις 18.2.2021 & 19.2.2021]. Θα κατατεθούν στο κτίριο 3, στον 2° όροφο, από ώρα 9:00′ έως και 14:00′.

ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ : Η παραλαβή αντιγράφων προτάσεων και σχετικών θα λάβει χώρα από ώρα 9:00′ έως 14:00′, στο κτίριο 3, στον 2° όροφο, στη Γραμματεία του Πολυμελούς.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ-ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΕΙΣ : Θα κατατίθενται στον 2° όροφο του κτιρίου 3, στη Γραμματεία του Πολυμελούς, από ώρα 9:00′ έως 14:00′ και αφορούν αγωγές που είχαν κατατεθεί στις 26-10-2020 & 27-10-2020, με ΕΑΚ από 2377/2020 έως και 2419/2020 [ο/ οποίες κανονικά θα έκλειναν στις 18-2-2021 & 19-2-2021].

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΛΟΙ ΟΙ κ.κ. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥΣ.

ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Πηγή: protodikeio-ath.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020