Πρόταση προς το Δ.Σ. για το Φορολογικό & Ασφαλιστικό σύστημα

Δ.Σ. 30-1-2018

Φορολογική & Ασφαλιστική επιβάρυνση Δικηγόρων

ΦΠΑ

Στο Ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Τρίτο Μνημόνιο), προβλέπεται ότι (ΦΕΚ Α94/14-8-2015, σελ.1018, παρ.vi): «Οι αρχές θα υποβάλουν αίτημα στην Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ και θα εκπονήσουν αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα έχει η αύξηση του κατώτατου ορίου ΦΠΑ στις 25.000 ευρώ». Στο δε Συμπληρωματικό Μνημόνιο της 16ης-6-2016 (Supplemental Memorandum of Understanding) προβλεπόταν ομοίως (κεφάλαιο 2.3.2, παρ.ii, σελ.9) ότι η Κυβέρνηση όφειλε μέχρι τον Ιούνιο του 2016 να έχει ετοιμάσει μελέτη για τις επιπτώσεις από την αύξηση του κατώτατου ορίου ΦΠΑ στις 25.000 ευρώ.

Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια η Κυβέρνηση δεν προέβη στις αναγκαίες ενέργειες για την αύξηση του κατώτατου ορίου ΦΠΑ στις 25.000 ευρώ. Δυστυχώς, ούτε και εμείς, ως Σύλλογος, διεκδικήσαμε την επιβολή του μέτρου αυτού. Μόλις πρόσφατα, δε, σε άρθρο στην ιστοσελίδα «capital.gr» της 26ης-1-2018, υπό τον τίτλο «Φιάσκο με την απαλλαγή των μικρομεσαίων από τον ΦΠΑ», ενημερωθήκαμε ότι τελικώς το ΥΠΟΙΚ έπεισε τους «θεσμούς» ότι το συγκεκριμένο μέτρο δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί καθώς «δεν θα έχει ενδιαφέρον από την πλευρά των φορολογουμένων και ότι θα δημιουργήσει σύγχυση και προβλήματα στις φορολογικές υπηρεσίες», υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι θα οδηγήσει σε αύξηση της φοροδιαφυγής! Εφόσον, δηλαδή, το ως άνω δημοσίευμα ισχύει, τότε έχουμε μια ακόμα εχθρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Για το λόγο αυτό, προτείνουμε άμεσα τη δημιουργία Επιτροπής από μέλη του Δ.Σ., αποτελούμενη (ει δυνατόν) από έναν συνάδελφο από κάθε συνδυασμό, η οποία θα επεξεργαστεί συγκεκριμένες κινήσεις προς την κατεύθυνση υλοποίησης του ως άνω μέτρου.

Μόνιμη Επιτροπή για το Φορολογικό & Ασφαλιστικό σύστημα

Είναι κοινός τόπος ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για όλους τους δικηγόρους, και εν γένει τους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι οι δυσβάσταχτες φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις. Η αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού δεν μπορεί να γίνεται ούτε αποσπασματικά ούτε από «ηρωικούς εθελοντές». Ο Σύλλογος μας θα πρέπει να διαμορφώσει συγκεκριμένη, συνολική πρόταση, και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υιοθέτηση της από την Κυβέρνηση.

Για το σκοπό αυτό, προτείνουμε, στο ίδιο ως άνω πλαίσιο, να δημιουργηθεί μόνιμη Επιτροπή, με τη συμμετοχή, κατά τα ανωτέρω, μελών του Δ.Σ, με ευκταία τη συμμετοχή σε αυτή συναδέλφων όλων των συνδυασμών που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. Θα πρόκειται, ασφαλώς, για την ίδια Επιτροπή που θα επεξεργαστεί σχέδιο και ως προς το ζήτημα του ΦΠΑ. Έργο της, ευρύτερα, όμως θα είναι το εξής:

  • Να επεξεργαστεί και να καταλήξει σε συνολική πρόταση για τις φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις. Να εισηγηθεί την πρόταση αυτή στο Δ.Σ. προς υιοθέτηση, ώστε στο εξής ο Σύλλογος μας να εκφράζει μια σταθερή και ενιαία θέση επί των ζητημάτων αυτών.
  • Να επεξεργαστεί και να καταλήξει σε συγκεκριμένες ενέργειες που θα πρέπει να λάβουν χώρα προς προβολή και υπεράσπιση των θέσεων μας.
  • Να συνεργάζεται σε σταθερή βάση με τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες, προς την κατεύθυνση της από κοινού και συντονισμένης δράσης.

Η σύνθεση απόψεων που μπορεί να επιτευχθεί σε μια τέτοια Επιτροπή, η δημιουργία ενός μόνιμου θεσμικού οργάνου, στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται όλοι οι συνάδελφοι, και η αποτελεσματικότητα που μπορεί να επιδείξει, εκτιμούμε ότι καθιστούν αναγκαία τη σύσταση της. Είμαστε, δε, βέβαιοι ότι θα σηματοδοτήσει και τη σοβαρότητα με την οποία οι συνάδελφοι μας αναμένουν την αντιμετώπιση των πλέον κρίσιμων για αυτούς ζητημάτων.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020