Προσωρινή Αναστολή Λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς

Με την υπ΄ αριθμ. 44/2021 Πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς αποφασίζεται η προσωρινή αναστολή λειτουργίας των εργασιών του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς, την 7η, 8η Απριλίου 2021, ειδικά δε για το Πρωτοδικείο Πειραιώς και για την 9η Απριλίου 2021.

 Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των εργασιών του Δικαστικού Μεγάρου Πειριαώς, την 7η Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και την 8η Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη, ειδικά δε για το Πρωτοδικείο Πειραιώς και για την 9η Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή. Η εκδίκαση των υποθέσεων που έχουν προσδιοριστεί στο ανωτέρω διάστημα, δεν θα πραγματοποιηθεί και θα προσδιοριστεί νέα ημερομηνία εκδίκασής τους,

– Την αναστολή των προθεσμιών που τρέχουν σύμφωνα με την ισχύουσα με αριθ. Δ1α/Γ.Ποικ.20651 από 3.4.2021 ΚΥΑ ( ΦΕΚ τ.Β’1308),

– Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί σε αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και είναι προσδιορισμένες προς εκδίκαση στο ανωτέρω διάστημα, παρατείνονται με απόφαση του Προέδρου υπηρεσίας εκάστου Δικαστηρίου που στεγάζεται στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιώς,

– Οι ανακριτικές πράξεις θα διενεργούνται μόνο εφόσον αφορούν αυτόφωρα κακουργήματα,

– Τα αυτόφωρα πλημμελήματα θα εκδικάζονται μόνο με κατηγορούμενο που κρατείται, δυνάμει των διατάξεων της αυτόφωρης διαδικασίας.

Πηγή: dspeiraia.gr
 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020