Πίνακας με το καθεστώς λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών γραφείων

 
Προς διευκόλυνση των συναδέλφων δημιουργήσαμε τον επισυναπτόμενο πίνακα με το ισχύον καθεστώς λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων του νομού Αττικής, τόσο ως προς τις καταθέσεις πράξεων όσο και ως προς τις διενέργειες ελέγχων.

 
Στον Πίνακα περιλαμβάνονται και τα στοιχεία επικοινωνίας ( email και τηλέφωνα επικοινωνίας) των επί μέρους Ειρηνοδικείων.
 
 
Τέλος, στον κάτωθι σύνδεσμο υπάρχει ο πίνακας με τις περιοχές των ΟΤΑ ανά Κτηματολογικό Γραφείο του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» που είναι ήδη σε λειτουργία και παρέχονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες (https://www.ktimanet.gr/TameioCertificates/Main/Areas)
 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020