Πίνακας για τις καταθέσεις με βάση τον λήγοντα σε Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο και Εφετείο Αθηνών έως τις 11 Ιουνίου

Προς διευκόλυνση των συναδέλφων, ως e-HelpDesk δημιουργήσαμε τον κάτωθι πίνακα που περιλαμβάνει τις ημέρες κατάθεσης με βάση τον λήγοντα αριθμό στο Ειρηνοδικείο, στο Εφετείο και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020