Πίνακας για τις καταθέσεις με βάση τον λήγοντα σε Ειρηνοδικείο και Πρωτοδικείο Αθηνών έως τις 21/5

Ετοιμάσαμε ως ehelp-desk/ Με Το Δικηγόρο προς διευκόλυνση των συναδέλφων τον συνημμένο πίνακα που περιλαμβάνει τις ημέρες κατάθεσης με βάση τον λήγοντα αριθμό στο Ειρηνοδικείο και στο Πρωτοδικείο Αθηνών

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020