Πίνακας για τις καταθέσεις με βάση τον λήγοντα σε Ειρηνοδικείο, Πρωτοδικείο και Εφετείο Αθηνών έως τις 26/4

Ετοιμάσαμε ως ehelp-desk/ Με Το Δικηγόρο προς διευκόλυνση των συναδέλφων τον συνημμένο πίνακα που περιλαμβάνει τις ημέρες κατάθεσης με βάση τον λήγοντα αριθμό στο Ειρηνοδικείο, στο Πρωτοδικείο και στο Εφετείο Αθηνών.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020