Παράταση προθεσμιών κατάθεσης Προσθήκης – Αντίκρουσης στο Ειρηνοδικείο Ιλίου

 

 Το Ειρηνοδικείο Ιλίου αποφάσισε την παράταση μέχρι 5 Ιουλίου 2021 για την κατάθεση προσθήκης – αντίκρουσης, των προβλεπόμενων στα άρθρα : 4 Η του ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4745/2020, δικονομικών προθεσμιών, για την κατάθεση προσθήκης- αντίκρουση, και την άσκηση της Παρέμβασης, Προσεπικλησης, Ανακοίνωσης Δίκης που προβλέπονται στα άρθρα 4 Θ, 4 Ι και 4 ΙΑ του ως άνω νόμου.

 

Δείτε αναλυτικά την απόφαση  εδώ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΕΙΡ. ΙΛΙΟΥ

 

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020