ΠANΔΕΚΤΗΣ Κατεπειγόντων Ρυθμιστικών Μέτρων- Κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αναρτήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η ειδική διοικητική κωδικοποίηση “ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων”, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των νομοθετημάτων με τα οποία θεσπίστηκαν κατεπείγοντα ρυθμιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κωρονοϊου.

Η «Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων» με τη συντομογραφία  “ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων”, εκπονήθηκε  από το Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – «Ραπτάρχης» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ακολουθεί τα μεθοδολογικά και λειτουργικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί επί δεκαετίες από το Τμήμα αυτό.

Η τρέχουσα έκδοση του ΠΑΝΔΕΚΤΗ  περιλαμβάνει 800 αριθμημένα νομοθετήματα που δημοσιεύθηκαν από την 25.1.2020 μέχρι και την 7.10.2020. Συγκροτείται από οκτώ συνεχόμενους τόμους Ι,  ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VII και VIII, Παράρτημα Εγκυκλίων ανά Υπουργείο και Συνολικό Πίνακα Περιεχομένων για την ευχερέστερη περιήγηση στα νομοθετήματα μεταξύ των τόμων. Η έκταση του έργου αριθμεί πλέον περί τις 3.500 σελίδες.

 Τα νομοθετήματα που καταγράφονται στον ΠΑΝΔΕΚΤΗ:

  • Εμφανίζονται στην ισχύουσα σε χρονολογική σειρά, στην ισχύουσα την 7.10.2020 μορφή τους, μετά από τυχόν τροποποιήσεις που έχουν υποστεί από μεταγενέστερα νομοθετήματα.
  • Σε κάθε νομοθέτημα υπάρχει υπερσύνδεσμος με το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο δημοσιεύθηκε.
  • Κάτω από κάθε εξουσιοδοτική διάταξη σημειώνονται οι κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις μέχρι την 7.10.2020.
  • έχουν καταχωρηθεί, με τους αντίστοιχους συνδέσμους/υπερσυνδέσμους, ιδιαίτερης ρυθμιστικής χρησιμότητας σχόλια που αφορούν ερμηνευτικούς ή άλλους συσχετισμούς πεδίου εφαρμογής κλπ. μεταξύ διαφορετικών ρυθμίσεων

Ο ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ αναρτάται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης https://www.secdigital.gov.gr/project/pandektis-katepeigonton-rythmistikon-m/

Στον παραπάνω ιστότοπο αναρτώνται και οι προηγούμενες εκδόσεις του ΠΑΝΔΕΚΤΗ προκειμένου να διευκολύνεται η αναζήτηση της ιστορικότητας του ρυθμιστικού έργου.

Η κωδικοποίηση αυτή επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Πηγή: secdigital.gov.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020