ΟΔΥΕ: Για το άνοιγμα των δικαστηρίων, self test, εμβολιασμούς και μέτρα προστασίας των εργαζομένων στα Δικαστήρια

Δυστυχώς, πριν περάσει μήνας από την προηγούμενη παρέμβασή μας (βλέπε την με αρ.πρωτ. 244/17-4-2021 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ της Ο.Δ.Υ.Ε. προς τους ίδιους αποδέκτες με την παρούσα), στα Δικαστήρια θρηνούμε ήδη το 2ο θύμα του κορωνοϊού, συνάδελφό μας Δικαστική Υπάλληλο στο Πρωτοδικείο Πάτρας. Και αυτό λίγες μόνον ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση μέσω Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων από 10/5/2021. Και μάλιστα πλήρη επαναλειτουργία των Διοικητικών Δικαστηρίων, άνοιγμα «σχεδόν όλων» των διαδικασιών στα Πολιτικά Δικαστήρια και διεξαγωγή μεγάλου αριθμού δικών στα Ποινικά Δικαστήρια. Διαπιστώνουμε δε μετά λύπης μας ότι κριτήριο για την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ήταν αφενός μεν η γνώμη των Λοιμοξιολόγων (δεν διαφωνούμε επ΄αυτού, έχοντας τις ενστάσεις μας για το κατά πόσο έγινε εκτίμηση της κατά Περιφέρεια εξάπλωσης της πανδημίας), αφετέρου δε η γνώμη των διοικήσεων των μεγαλύτερων Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων (διαφωνούμε κάθετα επ΄αυτού, γιατί αυτή η γνώμη αποτυπώνει μερική μόνον εικόνα της κατάστασης και επομένως εμπεριέχει ελλιπέστατη εκτίμηση των συνθηκών που επικρατούν σε όλη την επικράτεια). Και αυτό γιατί, το άνοιγμα των Δικαστηρίων δεν γίνεται «δίκην δημοσκόπησης»,όπου λαμβάνουμε υπόψη ένα δείγμα του πληθυσμού, αλλά αφορά το σύνολο του πληθυσμού που προσέρχεται στα δικαστήρια (δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, πολίτες), αλλά και τις  ιδιαίτερες χωροταξικές συνθήκες των δικαστικών κτηρίων όλης της χώρας και όχι μόνον των τριών μεγάλων πόλεων.

 

Με βάση τα παραπάνω, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με όλη τη δύναμη της φωνής μας και με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο, προκειμένου να αναδεικνύουμε όλα τα προβλήματα, αλλά και για να  διασφαλίσουμε πλήρως την υγεία όλων των προσερχομένων στα δικαστήρια. Έτσι σε συνέχεια των όρων και προϋποθέσεων που αναφέραμε με την προηγούμενη ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ μας και βελτιώνοντας τις προτάσεις μας αυτές, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ, θεωρώντας τα ως βασικές προϋποθέσεις της επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων:

 

1) Να επακταθεί «οριζόντια» το self test ανίχνευσης του κορωνοϊού, για όλους τους προσερχόμενους στα Δικαστήρια όλης της χώρας. Δηλαδή η υποχρεωτικότητά του και η καταγραφή του αποτελέσματος να αφορά, εκτός τους Δικαστικούς-Εισαγγελικούς Λειτουργούς και τους Δικαστικούς Υπαλλήλους, όλους όσους εισέρχονται καθημερινά στα Δικαστήρια (δικηγόρους, συμβολαιογράφους, πολίτες). Γιατί μόνον έτσι μπορεί να λειτουργήσει στον επικουρικό ρόλο που έχει, δεδομένου ότι ο χώρος των Δικαστηρίων δεν έχει την ομοιογένεια του πληθυσμού που έχουν τα σχολεία (εκπαιδευτικοί-μαθητές), αλλά είναι χώρος  συρροής «πολλών και διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων» και άρα χώρος μεγαλύτερης πιθανότητας διασποράς του ιού.  

 

2) Έλεγχος, θερμομέτρηση και καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας όλων των εισερχομένων στις εισόδους των Δικαστικών Κτηρίων και των Δικαστικών Υπηρεσιών της χώρας, που θα πρέπει να φυλάσσονται με το αναγκαίο προσωπικό. Καμία πρόνοια δεν υπήρξε επ΄αυτού μέχρι σήμερα από την πλευρά του Υπουργείου και όπου εφαρμόστηκε (κυρίως στην Αθήνα και σε ορισμένα μεγάλα δικαστήρια της περιφέρειας),βασίστηκε στον εθελοντισμό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ αγνοήθηκε πλήρως το εξ αρχής αίτημά μας για μόνιμη φύλαξη των εισόδων των δικαστικών κτηρίων, με την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού.

 

3) Άμεση κινητοποίηση σε περίπτωση ανίχνευσης κρούσματος, όπου θα πρέπει να γίνεται αναστολή εργασιών της υπηρεσίας, άμεση απολύμανση όλων των χώρων και υποχρεωτικά ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ, όσες φορές απαιτείται, σε όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους που βρίσκονται στο ίδιο περιβάλλον με το ανιχνευθέν κρούσμα.

 

Δυστυχώς το αίτημά μας για προτεραιοποίηση στους εμβολιασμούς ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, αποτελεί πλέον «κενό γράμμα», αφού έχοντας μεσολαβήσει αρκετός καιρός μπορούμε να εμβολιαζόμαστε στη σειρά της ηλικιακής ομάδας που ανήκει ο καθένας. Το τείχος προστασίας θα είχε γίνει πιο ισχυρό και ενδεχομένως «απώλειες»  ανθρώπων, θα είχαν αποφευχθεί εάν στο πρόγραμμα εμβολιασμών είχαν τεθεί σε προτεραιότητα τα Δικαστήρια. Και η ευθύνη γι΄ αυτό βαρύνει απόλυτα την πολιτεία και τους θεσμικούς φορείς της. 

 

Επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, είμαστε οι πρώτοι που επιθυμούμε την «κανονική λειτουργία» των Δικαστηρίων και την ομαλοποίηση στις εργασιακές, οικογενειακές και κοινωνικές συνθήκες όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των σκληρά δοκιμαζόμενων ελεύθερων επαγγελματιών (στην κατηγορία των οποίων ανήκουν και οι δικηγόροι), που τόσο πολύ έχουν ταλαιπωρηθεί εδώ και ένα χρόνο πανδημίας. Όμως θα πρέπει πριν και πρώτα απ΄όλα να γίνει κατανοητό, πως προέχει η διαφύλαξη της υγείας όλων μας.

 

Απαιτούμε λοιπόν η επίσημη πολιτεία, που έχει την κύρια ευθύνη για την διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να παράσχει στο ακέραιο τους όρους και τις προϋποθέσεις «ασφαλούς πλήρους επαναλειτουργίας» των Δικαστηρίων. Κάθε παρέκκλιση από αυτή τη λογική, προς εξυπηρέτηση πολιτικών ή συντεχνιακών σκοπιμοτήτων, μας βρίσκει ριζικά αντίθετους γιατί θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την υγεία και τη ζωή μας. Και η ευθύνη για τις συνέπειες θα είναι ακέραια αυτών που θα αναλάβουν το «ρίσκο».

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Πηγή:odye.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020