Οδηγός e-Justice /e-Δικηγορία

 
 

 
 
Η πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε κατέδειξε, μεταξύ πολλών άλλων, την αναγκαιότητα επέκτασης/ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. 
Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας στο εξής.
Ήδη, όμως, υπάρχουν αρκετές διαδικασίες οι οποίες μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, των οποίων όμως δε γίνεται μέχρι σήμερα χρήση από την πλειοψηφία των δικηγόρων.
 
Σε αυτό σημαντική ευθύνη έχουν οι διοικήσεις των Συλλόγων μας, οι οποίες δεν έχουν παράσχει την αναγκαία ενημέρωση και τεχνογνωσία στα μέλη τους, καθώς και τις αναγκαίες διευκολύνσεις.
Στο πλαίσιο αυτό συντάξαμε ένα συνοπτικό Οδηγό e-Justice για τις δυνατότητες ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης που υπάρχουν μέχρι σήμερα στη χώρα μας, και ιδίως στην Αθήνα.
 
Είναι μια προσπάθεια συνοπτικής απεικόνισης των διαδικασιών που είναι σήμερα εφικτό να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, ώστε να γνωρίζουν όλοι οι Δικηγόροι τις δυνατότητες που ήδη έχουμε, προς αξιοποίηση τους. Δεν παραθέτουμε εξαντλητικά όλες τις διαδικασίες, καθώς αυτό είναι αδύνατο στα πλαίσια ενός σύντομου Οδηγού.

Συνεπώς, αυτός ο συνοπτικός Οδηγός απευθύνεται σε όσους μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει χρήση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης που ήδη υφίστανται, ώστε να ενημερωθούν σχετικώς.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε σχετική ενημέρωση-συνδρομή.
 
Για να κατεβάσετε/ανοίξετε τον Οδηγό e-Justice πατήστε το παρακάτω link:
 
 
 
Επίσης, μπορείτε να τον κατεβάσετε από την ομάδα μας στο facebook “e-ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ”. ( https://www.facebook.com/groups/1147975035536537/ )
 
 
 
 
 
 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020