Οδηγός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Έρευνας Κτηματολογίου

Ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα συνοπτικό εγχειρίδιο με αναφορά στις δυνατότητες διενέργειας εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής έρευνας ακίνητης περιουσίας και ελέγχου τίτλων σε Κτηματολογικά Γραφεία Αττικής και Επαρχίας για τα οποία είναι διαθέσιμη η υπηρεσία αυτή και τα οποία αναφέρονται σε σχετικό παράρτημα στο τέλος του οδηγού.

 

 

Διαβάστε τον οδηγό εδώ: Οδηγός διενέργειας έρευνας εξ αποστάσεως σε Κτηματολογικές Εγγραφές

 

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020