Οδηγός e-justice: Ενεργές διαδικασίες ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου

Ο παρόν Οδηγός αποτελεί συνέχεια του πρώτου “Οδηγού e-Justice” της “e-Δικηγορίας”, για τις δυνατότητες ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης που υπάρχουν μέχρι σήμερα στη χώρα μας.

Είναι μια προσπάθεια συνοπτικής απεικόνισης των διαδικασιών που είναι σήμερα εφικτό να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, ώστε να γνωρίζουν όλοι οι Δικηγόροι τις δυνατότητες που ήδη έχουμε, προς αξιοποίηση τους. Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου γίνεται μέσω του portal.olomeleia.gr. Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθενται οι διαδικασίες που είναι σήμερα ενεργές για ηλεκτρονική κατάθεση. Αναγκαία προϋπόθεση για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου είναι να διαθέτεις ψηφιακή υπογραφή.

Διαβάστε τον οδηγό για τις ηλεκτρονικές διαδικασίες εδώ: ηλεκτρονικές διαδικασίες κατάθεσης δικογράφου

Διαβάστε τον πρώτο οδηγό e-justice εδώ: Οδηγός_e-Justice_MeToDikigoro

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020