«Ο Δικηγόρος» στον ΔΣΑ

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζουμε συνοπτικά κάποιες από τις θέσεις και δράσεις του Συνδυασμού μας, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, από τον Επικεφαλής του Συνδυασμού Δημήτρη Αναστασόπουλο και τον Σύμβουλο Ζώη Σταυρόπουλο. Αναλυτικότερα μπορείτε να τις παρακολουθείτε στο metodikigoro.gr

Σημειώνουμε ότι στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται νέα για το διάστημα πριν και μετά την «καραντίνα», καθώς όσα έλαβαν χώρα το ενδιάμεσο διάστημα εκτέθηκαν στην ειδική έκδοση μας του Απριλίου.  

 ΣΤΗΡΙΞΑΜΕ – ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ

Μονογονεϊκές οικογένειες

Στο Δ.Σ. της 17-12-2019 συμφωνήσαμε στην οικονομική υποστήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών συναδέλφων μας

Τραγική η κατάσταση στις αίθουσες της Ευελπίδων

Στο Δ.Σ. της 16-1-2020 θέσαμε το ζήτημα των δικαστηρίων στην Ευελπίδων, όπου οι συνθήκες είναι τραγικές, καθώς δεν υπάρχει καν θέρμανση. Συστήθηκε Επιτροπή για να καταγράψει τα προβλήματα και να απαιτήσει την επίλυση τους. Δυστυχώς, η Επιτροπή μέχρι και σήμερα δεν έχει συγκληθεί.

emails Δικηγόρων

Στο Δ.Σ. της 23-1-2020 συμφωνήσαμε να ρυθμιστεί εκ νέου το θέμα των emails που παρέχει ο ΔΣΑ στα μέλη του, καθώς είναι κοινός τόπος ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν τα χρησιμοποιούν.

Σεμινάρια GDRP

Μετά την επιτυχία των προηγούμενων 12 κύκλων σεμιναρίων 40 ωρών που διοργανώσαμε για τον GDPR, όπου συμμετείχαν περί τους 600 συναδέλφους, προτείναμε και αποφασίστηκε η διενέργεια ακόμα ενός κύκλου, ο οποίος ήδη πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Ασφαλιστικό

Στο Δ.Σ. της 23-1-2020 συμφωνήσαμε καταρχήν με την Εισήγηση της Επιτροπής Ασφαλιστικού του ΔΣΑ. Εκφράσαμε όμως την έντονη αντίθεση μας στην αύξηση της κατώτατης εισφοράς, η οποία πλήττει την πλειοψηφία των συναδέλφων μας, καθώς και τη διαφωνία μας για το γεγονός ότι δεν διαβουλευτήκαμε ποτέ με το σώμα για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Ασφαλιστικό & Ασκούμενοι Δικηγόροι

Κατά το Δ.Σ. της 12-2-2020 υποστηρίξαμε ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να αποδείξουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στους πιο αδύναμους, στους ασκούμενους και νέους δικηγόρους. Προτείναμε, όπως και παλαιότερα, την ασφαλιστική επιβάρυνση των ασκούμενων δικηγόρων (κλάδος υγείας) να την πληρώνει απευθείας ο δικηγόρος, στον οποίο γίνεται η άσκηση. Μπορεί να μη λύνει συνολικά τα προβλήματα των ασκουμένων, αλλά θα είναι μια έμπρακτη ελάφρυνση αλλά και μια έμπρακτη απόδειξη του ΔΣΑ ότι στέκεται δίπλα στους νέους. Δυστυχώς η πρόταση μας αυτή ψηφίστηκε μόνο από τρεις ακόμα Συμβούλους.

 

ΔΙΑΦΩΝΗΣΑΜΕ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΑΜΕ

Φωτογραφικές προκηρύξεις;

Στο Δ.Σ. της 17-12-2019 προέκυψε σοβαρό ζήτημα σε σχέση με την προκήρυξη διαγωνισμού για το τηλεφωνικό κέντρο ΔΣΑ, καθώς διαπιστώθηκε ότι στο κείμενο της προκήρυξης υπήρχε copy-paste κείμενο από την ιστοσελίδα μεγάλης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, η οποία συνεργάζεται ήδη με το Σύλλογο. Κατόπιν αυτού, η προκήρυξη εστάλη εκ νέου στην αρμόδια υπηρεσία για διόρθωση.

Προβλήματα dsanet

Στο Δ.Σ. της 17-12-2019 θίξαμε εκ νέου το ζήτημα του dsanet, το οποίο συχνά είτε δε λειτουργεί είτε αργεί πολύ να ανταποκριθεί. Ζητήσαμε να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα αυτά.

Έλεγχος ΣΔΟΕ και OLAF σε ΔΣΑ

Στο Δ.Σ. της 17-12-2019 ζητήσαμε ενημέρωση σχετικά με την έκβαση του ελέγχου που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ και ο OLAF στον ΔΣΑ. Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπ’αρ.πρωτ.437/16-5-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα Ελέγχου του ΣΔΟΕ ο ΔΣΑ ελέγχθηκε για τη διακρίβωση τυχόν παραβάσεων σε σχέση με τα εξής 3 ζητήματα:

  • Το ποσό των 1.562.522,02 ευρώ που έλαβε ο ΔΣΑ το 2015 ως επιδότηση από το ΕΣΠΑ για το έργο του portal δεν συμπεριελήφθη στα έσοδα των τηρουμένων βιβλίων φορολογικού έτους 2015, καθώς και στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους.
  • Το σύνολο της επιδότησης που έλαβε ο ΔΣΑ, ύψους 2.980.352,74 ευρώ, δεν θα έπρεπε να προσαυξήσει τα ακαθάριστα έσοδά του, αλλά στην περίπτωση της αγοράς των παγίων να αποτελέσει μειωτικό στοιχείο του κόστους, για δε την παροχή υπηρεσιών να αποτελέσει μειωτικό στοιχείων των δαπανών.
  • Κατά τα έτη 2013-2017 καταβλήθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς στον ΔΣΑ ποσά συνολικού ύψους 600.000 ευρώ υπό τη μορφή χορηγίας, στο πλαίσιο της σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με τις οποίες η εν λόγω τράπεζα παρέχει διάφορες υπηρεσίες στα μέλη του ΔΣΑ. Σύμφωνα με τον έλεγχο του ΣΔΟΕ, τα εν λόγω ποσά δεν έχουν τα χαρακτηριστικά της δωρεάς, αλλά αφορούν πάγιες καταβολές βάσει σύμβασης, στην οποία υπάρχει ανταποδοτική σχέση, επομένως αποτελούν έσοδα κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποκείμενα σε ΦΠΑ.

Επί του ελέγχου αυτού, ο ΔΣΑ έχει υποβάλει τις απόψεις και τα στοιχεία του και, όπως ενημερωθήκαμε, εκκρεμεί το πόρισμα του ελέγχου. Πέραν αυτού, σε προηγούμενο Δ.Σ. είχε υποστηριχθεί ότι τα όποια λάθη είχαν γίνει για τη μη δήλωση του ποσού των 1.562.522,02 ευρώ οφείλονταν στις υποδείξεις των ορκωτών ελεγκτών που είχαμε προσλάβει να ελέγχουν τον ΔΣΑ. Ζητήσαμε επανειλημμένως έγγραφη ενημέρωση σχετικώς από τους εν λόγω ελεγκτές, αλλά ακόμα δεν την έχουμε λάβει.

Σχετικά με τον έλεγχο της OLAF που έλαβε χώρα στις 16-5-2019, ως αντικείμενο είχε «τη συγκέντρωση υλικού τεκμηρίωσης και λοιπών πληροφοριών για την εξακρίβωση ή τη διάψευση υπονοιών, παρατυπιών ή απάτης που τυχόν διεπράχθησαν κατά ή μετά την υλοποίηση της πράξης “Αλληλεπιδραστικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες προδικασία – on line εξυπηρέτηση δικηγόρων δικαστών πολιτών” με κωδικό…. στο οποίο ο οικονομικός φορέας ΔΣΑ ήταν δικαιούχος». Όπως ενημερωθήκαμε σχετικώς, ο εν λόγω έλεγχος ολοκληρώθηκε από την OLAF με την επισήμανση ορισμένων μόνο παραλείψεων-λαθών εκ μέρους ΔΣΑ.

Αποχή 18/2/2020

Στο Δ.Σ. της 12-2-2020 καταψηφίσαμε την πρόταση για αποχή στις 18-2-2020 για το δικαστικό ένσημο. Εκφράσαμε τον προβληματισμό μας πως γίνεται ενώ δεν υπήρξε αντίστοιχη πρόταση για το θέμα της διαμεσολάβησης, πως ενώ  η απόφαση που είχαμε λάβει για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα δικαστήρια για το ένσημο μετατράπηκε σε «σαλονάτη» εκδήλωση σε θέατρο, να προτείνεται τώρα, 2 σχεδόν μήνες μετά την έναρξη ισχύος του δικαστικού ενσήμου, μια αποχή που δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 16-1-2020 ολοκληρώθηκε επιτέλους (μετά από πολλούς μήνες αναβολών) η συζήτηση για τη Νομική Βοήθειαμε την ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας Νομικής Βοήθειας. Μετά από περίπου ένα χρόνο που θέταμε μετ’επιτάσεως το ζήτημα, φάνηκε να προχωρήσαμε επιτέλους ένα βήμα μπροστά.

Ωστόσο, για το όσα πρωτοφανή και απαράδεκτα είχαν γίνει μέχρι τότε, δε δόθηκε καμία απολύτως απάντηση. Ειδικότερα, δεν δόθηκε καμία απάντηση:

  • για τη λίστα των 17 παράνομων διορισμών (αντιθέτως ενημερωθήκαμε ότι ακόμα και σήμερα από την ίδια λίστα διορίζονται (!) ),
  • για το πως είναι δυνατό Σύμβουλος (ο οποίος τυγχάνει στενός συνεργάτης του Προέδρου στον ΔΣΑ), και παράλληλα έμμισθος συνεργάτης του ΔΣΑ, να ορίζεται ως υπεύθυνος διορισμών στη Νομική Βοήθεια, ενώ ταυτόχρονα να διορίζεται και ο ίδιος στη Νομική Βοήθεια (!),
  • πώς είναι δυνατόν ενώ είχε γίνει ήδη σειρά καταγγελιών (ακόμα και από ειδικό Εφέτη Ανακριτή) εις βάρος του συγκεκριμένου Συμβούλου για τους διορισμούς στη Νομική Βοήθεια, να συνεχίζει να ορίζεται ως υπεύθυνος διορισμών (!),
  • πώς είναι δυνατό λίγοι συνάδελφοι να φτάνουν το ετήσιο όριο των 15.000 ευρώ, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία να βρίσκεται πολύ χαμηλότερα,
  • γιατί τόσο καιρό δεν τηρήθηκε κάποια ελάχιστη διαδικασία διαφάνειας, όπως είχαμε προτείνει.

Δυστυχώς, όχι μόνο δε δόθηκε καμία απάντηση στα ανωτέρω, αλλά αποδείχθηκε, μόλις λίγους μήνες μετά, ότι οι ίδιοι άνθρωποι παραβίαζαν συστηματικά και τον  Κανονισμό Λειτουργίας Νομικής Βοήθειας που μόλις είχε ψηφιστεί! Συγκεκριμένα, ο ίδιος ως άνω Σύμβουλος, στενός συνεργάτης του Προέδρου, κατά το διάστημα της αναστολής των Δικαστηρίων από 13-3-2020 και έπειτα, εξέδωσε γραμμάτια μέσω της Ν.Β. που αντιστοιχούν όχι σε ένα αλλά σε τέσσερα έκτακτα βοηθήματα των 800 ευρώ. Επίσης αποδείχθηκε ότι και άλλοι διορίστηκαν παρανόμως το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ υπήρξε περίπτωση δικηγόρου που ενώ δεν ήταν καν στον κατάλογο Νομικής Βοήθειας κατόρθωσε να εκδώσει μέσα σε μια μόνο ημέρα γραμμάτια ΝΒ ύψους 4.000 ευρώ!

Σε ό,τι αφορά την αθέμιτη ως άνω συμπεριφορά του Συμβούλου, αλλά και όλα τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος φάνηκε «έκπληκτος» και κάλεσε τον Σύμβουλο του να παραιτηθεί, καίτοι ασφαλώς όλα αυτά ήταν γνωστά εδώ και καιρό. Ωστόσο, στο πολύωρο Δ.Σ. της 26-5-2020 που έγινε για το θέμα αυτό, ούτε ο Πρόεδρος ούτε ο Σύμβουλος ανέλαβαν την ευθύνη που τους αναλογούσε. Αντιθέτως, ο μεν Πρόεδρος συνέχισε «να πέφτει από τα σύννεφα» ενώ ο Σύμβουλος σχεδόν δικαιολόγησε απολύτως τη συμπεριφορά του. Ασφαλώς, ούτε λόγος για παραίτηση, αν και το Συμβούλιο τον κάλεσε να παραιτηθεί! Η συνέχεια, δε, θα δείξει κατά πόσο ήταν ειλικρινής και η στάση του Προέδρου που δημόσια επίσης τον κάλεσε σε παραίτηση.

Η λογική του «κουκουλώματος» και του «μοιράζουμε την πίτα μεταξύ μας» είναι που έχει απαξιώσει στη συνείδηση του κόσμου τους συνδικαλιστές. Για αυτό θα είμαστε συνεχώς απέναντι σε τέτοιες λογικές.

Τέλος, καλέσαμε να δοθούν στη δημοσιότητα τα Πρακτικά (και) του συγκεκριμένου Διοικητικού Συμβουλίου, για να βγάλουν όλοι τα συμπεράσματα τους.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Στο Δ.Σ. της 23-1-2020 αποφασίστηκε η ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ως χωριστού νομικού προσώπου, το οποίο θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: τα δύο ιδρυτικά μέλη είναι ο ΔΣΑ και ο Διευθυντής ΔΣΑ, Πρόεδρος θα είναι ο Πρόεδρος ΔΣΑ, ο οποίος θα υποδεικνύει και τον αναπληρωτή του, μέλη του ΔΣ του Κέντρου θα είναι Σύμβουλοι του ΔΣΑ, θα εδρεύει μέσα στον ΔΣΑ, ξεκινάει με μετοχικό κεφάλαιο 20.000 ευρώ, εισφερόμενο από τον ΔΣΑ. Ενώ συμφωνούμε ότι ο ΔΣΑ οφείλει να παρέχει συνεχή, δωρεάν ενημέρωση-εκπαίδευση στα μέλη του, ωστόσο διαφωνήσαμε με τη συγκεκριμένη πρόταση και τα χαρακτηριστικά αυτής, για τους λόγους που τόσο στο Δ.Σ. όσο και δημόσια εξηγήσαμε. Μάλιστα, οι ενστάσεις μας επιτάθηκαν από τις έντονες φήμες ότι το νέο κέντρο γίνεται για να τακτοποιηθούν παλιοί και νέοι συνδικαλιστικοί φίλοι της διοίκησης. Στις φήμες, δε, αυτές η απάντηση από τον κο Πρόεδρο ήταν ότι «είναι προφανές ότι θέλουμε κάποιοι να βάλουμε κάποιους, έχει να κάνει με τους συσχετισμούς δυνάμεων». Ευελπιστούμε σε κάθε περίπτωση οι φήμες αυτές να διαψευστούν, καθώς θα είναι πολύ κρίμα ένα τόσο σημαντικό έργο να αποτελέσει μέσο συνδικαλιστικών συμφωνιών.

 

Προϋπολογισμός ΔΣΑ 2020: Χωρίς σχέδιο και όραμα 

Ο προϋπολογισμός του Συλλόγου μας είναι κορυφαία πράξη του Δ.Σ. μας, καθώς αποφασίζουμε για τη διαχείριση των χρημάτων των συναδέλφων μας. Ιδίως σε μια εποχή που η πλειοψηφία αντιμετωπίζει πλείστες όσες δυσκολίες, η ορθή διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου μας, η εξοικονόμηση πόρων, η διευκόλυνση των μελών μας και ο στρατηγικός σχεδιασμός για το αύριο, πρέπει να είναι τα βασικά κριτήρια σύνταξης και έγκρισης ενός προϋπολογισμού.

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 27-2-2020 συζητήθηκε και υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων 2020, χωρίς δυστυχώς να πληρούνται τα ως άνω κριτήρια. Αντιθέτως, αντιμετωπίστηκε περίπου διαδικαστικά, αφιερώνοντας στο κορυφαίο αυτό ζήτημα δυσανάλογα λιγότερο χρόνο σε σχέση με άλλα θέματα που μας απασχόλησαν.

Ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε, ο οποίος παρουσιάζεται πλεονασματικός (και ελπίζουμε έτσι να αποδειχθεί) δε συνοδευόταν από τις αναγκαίες εισηγήσεις/εκθέσεις των υπηρεσιών του Συλλόγου μας, όπως ήδη από την προηγούμενη χρονιά είχαμε ζητήσει. Όφειλε, δηλαδή, η σημερινή διοίκηση να είχε ζητήσει από όλες τις υπηρεσίες του Συλλόγου μας οικονομικό πλάνο-σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά, με βασικό άξονα την εξοικονόμηση πόρων, ταυτόχρονα με την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, Αντιθέτως, η πλειοψηφία των κωδικών του προϋπολογισμού βασίζεται στους απολογισμούς των ιδίων κωδικών το προηγούμενο έτος. Με απλά λόγια, υπολογίσαμε τα έσοδα – έξοδα μας, βασιζόμενοι στο τι έγινε πέρυσι. Ενώ άλλοι κωδικοί, όπως τα προσδοκώμενα έσοδα μέσω των προεισπράξεων, υπολογίστηκαν βάσει του επιθυμητού αποτελέσματος και όχι βάσει στοιχείων, ώστε να προκύπτει πλεόνασμα.

Πέραν αυτών, υπήρξε και αδικαιολόγητη προχειρότητα σε κάποιους κωδικούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κωδικός εξόδων για τη συμμετοχή μας στη CCBE: ενώ πέρυσι είχαν προϋπολογιστεί 40.000 ευρώ (που εν τέλει ξοδεύτηκαν 65.174 ευρώ (!!), καθώς συχνά η CCBE δυστυχώς αξιοποιείται για «δωρεάν ταξίδια» ανθρώπων που δεν είναι μέλη της επιτροπής CCBE του ΔΣΑ), στο φετινό προϋπολογισμό αρχικώς είχαν προϋπολογιστεί 70.000 ευρώ (!!). Όταν, δε, θέσαμε το ερώτημα σε τι οφείλεται αυτή η μεγάλη αύξηση, η απάντηση που λάβαμε ήταν «έτσι νομίζαμε, ότι θα αυξηθούν τα έξοδα» (εν τέλει διορθώθηκε σε 50.000 ευρώ ο εν λόγω κωδικός).

Επιπλέον, δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη για διαφάνεια των οικονομικών του Συλλόγου προς τα μέλη μας. Για πολλοστή φορά προτείναμε τη δημιουργία «Διαύγειας» στον ΔΣΑ, ώστε όλα τα μέλη μας να γνωρίζουν ανά πάσα πως διαχειρίζεται ο Σύλλογος τα χρήματα τους. Δυστυχώς και πάλι δεν εισακουστήκαμε. Επίσης, δεν εξετάστηκαν προτάσεις διευκόλυνσης των μελών μας, όπως η κάλυψη της ετήσιας εισφοράς στο Σύλλογο μέσω των γραμματίων προείσπραξης.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους δεν υπερψηφίσαμε τον προϋπολογισμό. Οφείλουμε να δίνουμε λογαριασμό στα μέλη μας για τα χρήματα τους που διαχειριζόμαστε. Και όχι να αντιμετωπίζουμε αυτό το κορυφαίο ζήτημα διεκπεραιωτικά.

 

Ομαδικό Ασφαλιστήριο ΔΣΑ

Στο ΔΣΑ της 16-6-2020 αποφασίστηκε η ανανέωση για ένα έτος του ομαδικού ασφαλιστήριου με τη συγκεκριμένη εταιρεία, υπό τον όρο της συμπλήρωσης των 1.800 ατόμων. Σημαντικό μειονέκτημα, η μεγάλη αύξηση από τα 266 ευρώ που είναι σήμερα (και 190 το πρώτο έτος) στα 350 ευρώ, η οποία υποστηρίχθηκε από την επιτροπή ότι είναι εύλογη, βάσει των στοιχείων που εξέτασαν.

Δυστυχώς, ακολουθήθηκε ακόμα μια φορά η απαράδεκτη τακτική να πρέπει να αποφασίζουμε κυριολεκτικά στο παρά πέντε, χωρίς να μπορεί να υποστηριχθεί άλλη εναλλακτική. Αν και ήταν γνωστό ότι λήγει η σχετική σύμβαση, οι διαπραγματεύσεις με την εταιρεία ξεκίνησαν μόλις τέλη Μαϊου, κυριολεκτικά τελευταία στιγμή δηλαδή. Επίσης, σε σχετική ερώτηση μας γιατί δεν προσκλήθηκαν και άλλες εταιρείες, η απάντηση του Προέδρου ήταν ότι «ήταν κλειστές λόγω του covid».

Υπήρξαν και άλλες σοβαρές επιφυλάξεις, και από εμάς και από άλλους συναδέλφους. Παρά ταύτα, υπερψηφίστηκε η εισήγηση (και από εμάς), ώστε να μη στερηθούν τελευταία στιγμή όσοι ήδη συμμετέχουν στο πρόγραμμα τη δυνατότητα ανανέωσης της συμμετοχής τους. Θα πρέπει, όμως, να γίνει κατανοητό από τη διοίκηση του Συλλόγου κάποια στιγμή ότι τόσο κεφαλαιώδους σημασίας ζητήματα για το σώμα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή, προετοιμασία και διαφάνεια και όχι να καλούμαστε να αποφασίσουμε προ τετελεσμένων.

 

 

 

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020