ΝΣΚ 192/2020: Δεν είναι συμβατή με την ιδιότητα μέλους ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης η κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αριθμόν 192/2020 γνωμοδότηση του απάντησε σε  ερώτημα που του έθεσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Περίληψη ερωτήματος: Αν η κατοχή δεύτερης έμμισθης θέσης, μειωμένης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα από Επίκουρο Καθηγητή επί θητεία του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι συμβατή με την ιδιότητα μέλους ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 και 24 του ν. 4009/2011

Απάντηση: Η κατοχή από τον Κ.Σ. Επίκουρο Καθηγητή επί θητεία δεύτερης έμμισθης θέσης μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις της παρ.2 περ.στ΄ του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 δεν είναι συμβατή με την ιδιότητα μέλους ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης.

Ολόκληρη η Γνωμοδότηση

Πηγή: nsk.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020