ΝΣΚ 165/2020: Αποδοχή κληρονομίας με βάρη από το Ελληνικό Δημόσιο

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’αριθμόν 165/2020 Γνωμοδότηση του απάντησε σε ερώτημα της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας σχετικά με την αποδοχή κληρονομίας με βάρη από το Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση: α) Τα ποσά για τα οποία ο κληρονομούμενος Κ.Κ., ήταν εγγυητής σε δανειακές συμβάσεις, είναι χρέος της κληρονομίας, αποτελούν δε βάρος αυτής και λογίζονται ως παθητικό της, β) σε περίπτωση αποδοχής της κληρονομίας αυτής από το Ελληνικό Δημόσιο ως κληρονόμο, δυνάμει δημόσιας διαθήκης, αυτό ευθύνεται έναντι των δανειστών πιστωτικών ιδρυμάτων για το σύνολο του βέβαιου και εκκαθαρισμένου χρέους αυτής από τις παραπάνω αιτίες, ως εξ απογραφής όμως κληρονόμος ευθύνεται μόνο με τα περιουσιακά στοιχεία της κληρονομίας και όσο αυτά επαρκούν (ομόφωνα).

Δείτε Ολόκληρη τη Γνωμοδότηση εδώ

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020