Κατάργηση άμισθων Υποθηκοφυλακείων Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης – Λειτουργία Υποκαταστήματος Καλλιθέας του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών

Δυνάμει της απόφασης υπ’ αριθ. 126/8 του ΔΣ του Ελληνικού Κτηματολογίου (ΦΕΚ τ. Β 1868/7.5.2021) καταργήθηκαν, μετά την παρέλευση της 10ης Μαΐου 2021, τα Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης και συστήθηκε το Υποκατάστημα Καλλιθέας με έδρα την Καλλιθέα, στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, όπως ορίζεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018.

Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστήματος Καλλιθέας ορίζεται η 11η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη.

Το παλιό Κτηματολογικό Γραφείο Νέας Σμύρνης, επί της Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 161, στη Νέα Σμύρνη, λειτουργεί μόνο για έλεγχο και πλέον το ωράριο λειτουργίας είναι 10.00-14.00.

Για τα ραντεβού για διενέργεια έρευνας που είχαν καθοριστεί πριν της 10.00 π.μ θα ενημερωθούν τηλεφωνικά οι Συνάδελφοι για τον καθορισμό νέου ραντεβού. Οι καταθέσεις γίνονται στην Καλλιθέα, (Λυσικράτους 15).

Οι αιτήσεις που αφορούν σε ακίνητα αρμοδιότητας Νέας Σμύρνης και Ταύρου, πρέπει πλέον να απευθύνονται στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών/Υποκατάστημα Καλλιθέας.

Τα σχετικά έγγραφα είναι αναρτημένα στον κάτωθι σύνδεσμο :

https://www.ktimatologio.gr/posts/aaaa

 

Πηγή: dsa.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020