Κατά τόπο Αρμοδιότητα σε αγωγή αποζημίωσης – Διαδικασία Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

ΔΠΑ 5934/2020, 19ο Τμήμα
 

 
Εφόσον η επίμαχη διαφορά ανέκυψε, κατά τους ισχυρισμούς του ενάγοντος, από την παράνομη διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων του Νομού Κυκλάδων, που ολοκληρώθηκε με την … απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, με την οποία κυρώθηκε ο αξιολογικός πίνακας επιλογής υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων και η οποία ενσωμάτωσε όλες τις προηγούμενες πράξεις της ίδιας διαδικασίας που απώλεσαν την εκτελεστότητά τους (βλ. ΔΕφΠατ 148/2019), η υπόθεση ανήκει, …, στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η ανωτέρω Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου και πρέπει να παραπεμφθεί προς εκδίκαση η κρινόμενη διαφορά.
 
Πηγή: adjustice.gr
 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020