Κανονισμός Οργάνωσης-Λειτουργίας ΔΣΑ – Ένας ακόμα “θρίαμβος” της παρούσας Διοίκησης

Κατόπιν της από 23-10-2018 απόφασης του Δ.Σ. ( https://bit.ly/3wzcHGV)  εγκρίθηκε από την πλειοψηφία της παρούσας διοίκησης ο νέος Οργανισμός – Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ΔΣΑ.

Ο Συνδυασμός μας τον είχε καταψηφίσει βάσει συγκεκριμένων επιχειρημάτων, όπως και τότε τα είχαμε αναπτύξει.
 
Και ενώ εν συνεχεία παρουσιάστηκε ως μια μεγάλη καινοτομία της παρούσας διοίκησης, η αλήθεια είναι ότι ο Κανονισμός αυτός όχι μόνο δεν εφαρμόστηκε ποτέ αλλά και δεν εγκρίθηκε ποτέ από το ΣτΕ, το οποίο με την υπ’αρ.4/2020 Γνωμοδότηση του προέβη σε σειρά αρνητικών παρατηρήσεων και σχολιασμών σχετικά με τον ως άνω Κανονισμό. Aντίστοιχων σε μεγάλο βαθμό με εκείνων που είχαμε κάνει και εμείς στο Δ.Σ.
 
Ωστόσο, η παρούσα διοίκηση, η οποία με διθυραμβικά σχόλια είχε ανακοινώσει την ψήφιση του, εν συνεχεία τήρησε σιγήν ιχθύος, αποκρύπτοντας την αλήθεια, ήτοι ότι ο Κανονισμός αυτός δεν εγκρίθηκε ποτέ.
 
Δεδομένης της απροθυμίας της για δημοσιότητα και διαφάνεια, δημοσιοποιούμε προς γνώση όλων των συναδέλφων την υπ’αρ.4/2020 Γνωμοδότηση του ΣτE
 
 
 
 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020