Υπουργείο Δικαιοσύνης: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την ηλεκτρονική δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων με ηλεκτρονική υπογραφή

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο: α) την έκδοση και παραλαβή επισήμου ηλεκτρονικού αντιγράφου δικαστικής απόφασης και β) την ηλεκτρονική δημοσίευση αποφάσεων με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή

Ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης:

“ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο: α) την έκδοση και παραλαβή επισήμου ηλεκτρονικού αντιγράφου δικαστικής απόφασης και β) την ηλεκτρονική δημοσίευση αποφάσεων με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, στο πλαίσιο του από 22-06-2020 Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αντικείμενο: « Δράσεις Ψηφιοποίησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Δικαιοσύνης».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Α) Τη συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο: α) την έκδοση και παραλαβή επισήμου ηλεκτρονικού αντιγράφου δικαστικής απόφασης και β) την ηλεκτρονική δημοσίευση αποφάσεων με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, στο πλαίσιο του από 22-06-2020 Μνημονίου Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με αντικείμενο:
«Δράσεις Ψηφιοποίησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Δικαιοσύνης», ως ακολούθως.
Ομάδα Εργασίας:

1. Δημήτρη Παπαγιαννίδη του Αναστασίου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Πληροφορικής του Αρείου Πάγου,
2. Παναγιώτη Μαρκάτο του Σπυρίδωνα, δικαστικό υπάλληλο του Κλάδου Πληροφορικής του Εφετείου Πειραιά,
3. Ευάγγελο Διαμαντή του Αντωνίου, προϊστάμενο του Τμήματος Πληροφορικής του Πρωτοδικείου Πειραιά,
4. Δημήτριο Χατζή του Αλεξάνδρου, υπάλληλο του Πρωτοδικείου Πειραιά στον τομέα της υποστήριξης μεταφοράς λογισμικού και ανάλυσης,
5. Δημήτριο Θεοχάρη του Ανδρέα, υπάλληλο του Πρωτοδικείου Πειραιά στον τομέα της υποστήριξης μεταφοράς/λειτουργίας λογισμικού και δοκιμών (testing) και
6. Αικατερίνη Γιαννακοπούλου του Κίμωνα, υπάλληλο του Πρωτοδικείου Πειραιά στον τομέα της υποστήριξης μεταφοράς/λειτουργίας λογισμικού και δοκιμών (testing) ως μέλη.

Πηγή: diavgeia.gov.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020