Ηλεκτρονική τιμολόγηση – πλατφόρμα MyDATA

Όπως έχουμε όλοι ήδη ακούσει, η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνει υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις (ημών των δικηγόρων συμπεριλαμβανομένων) άμεσα. Η ΑΑΔΕ, αρμόδια αρχή που επιμελείται της εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης ενεργοποίησε ήδη τη σχετική πλατφόρμα, και πιέζει ώστε να κινητοποιηθούν όλοι το τελευταίο τρίμηνο του 2020, προκειμένου το σύστημα να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες και να καταστεί πλήρως λειτουργικό από 1-1-2021.

Στην πράξη, ηλεκτρονική τιμολόγηση σημαίνει κατάργηση της εκτύπωσης των παραστατικών πώλησης σε χαρτί και ηλεκτρονική αποστολή αυτών στον αντισυμβαλλόμενο-λήπτη της παροχής υπηρεσίας, επιχείρηση ή ιδιώτη.

Πιο συγκεκριμένα, MyDATA (my Digital Accounting and Tax Application) είναι η νέα πλατφόρμα, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, ψηφιοποιώντας τη λογιστική τους δραστηριότητα. Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία αποτελούν ένα  σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις, καθώς αποτελεί μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, που θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων και θα απαλλάξει από ποικίλες υποχρεώσεις, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ).

 Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο ελεύθερος επαγγελματίας θα εισέρχεται με τους κωδικούς TAXISNET αποκτώντας έναν μοναδικό αριθμό καταχώρησης, μέσω του οποίου θα δηλώνει τα τιμολόγιά του, τα οποία θα καταχωρούνται αυτόματα στα ηλεκτρονικά βιβλία του, και συγχρόνως οι λήπτες των τιμολογίων θα τα βλέπουν στα δικά τους βιβλία. Συγχρόνως θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο η ΑΑΔΕ χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, και επίσης καθίσταται πιο εύκολη η έκδοση των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και η τήρηση των βιβλίων της εφορίας με σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας.

Ο ελεύθερος επαγγελματίας θα μπορεί μέσω του υπολογιστή του να συμπληρώνει τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης και αυτά θα περνούν απευθείας στο σύστημα. Κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών θα περνάει αυτομάτως στο φάκελό του στο taxisnet, αυτόματα επίσης θα καταχωρούνται στο taxisnet και τα τιμολόγια των δαπανών του. Ταυτόχρονα, κάθε τρίμηνο θα του υπολογίζεται αυτομάτως ο αναλογών ΦΠΑ και θα ενημερώνεται ο υπόχρεος ώστε να υποβάλει την περιοδική δήλωση, η οποία θα είναι προσυμπληρωμένη. Το ίδιο θα ισχύει και με τη δήλωση φόρου εισοδήματος, η οποία θα είναι επίσης προσυμπληρωμένη (και έτοιμη προς υποβολή) με τα έσοδα τις δαπάνες και το καθαρό κέρδος για το οποίο θα φορολογείται. Έτσι οι φορολογικές αρχές θα έχουν στη διάθεση τους όλα τα στοιχεία εσόδων και δαπανών τα οποία θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να διασταυρώνουν με τα στοιχεία των τραπεζών από τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Μαζί με τη μείωση του διοικητικού κόστους, τα ηλεκτρονικά βιβλία ενισχύουν τη διαφάνεια των συναλλαγών, προσφέροντας ένα ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας των επιχειρήσεων για την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, εδραιώνουν την αξιοπιστία στη σχέση Φορολογικής Διοίκησης – επιχειρήσεων και λειτουργούν ως μηχανισμός οικειοθελούς συμμόρφωσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αλλά και διευκόλυνσης των συνεπών επιχειρήσεων στην επιστροφή των φόρων που τυχόν δικαιούνται.

Τέλος, επειδή προφανώς δεν έχουμε όλοι τις σχετικές γνώσεις για την πρόσβαση στην πλατφόρμα και την εν γένει λειτουργία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, οι σχετικές υπηρεσίες θα μπορούν να παρέχονται από πιστοποιημένους παρόχους ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων και αναλαμβάνουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μεταβούν στη νέα εποχή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Συμπερασματικά, η διαδικασία της ψηφιοποίησης των λογιστικών βιβλίων έχει μια σειρά από μεγάλα πλεονεκτήματα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα δουν τις λογιστικές διαδικασίες να γίνονται πολύ πιο εύκολες και γρήγορες. Η αυτοματοποιημένη διαδικασία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης ελαχιστοποιεί το χρόνο αποστολής και παραλαβής, εξασφαλίζοντας διαφάνεια ανάμεσα στους συναλλασσομένους και περιορίζει σημαντικά την ανάγκη ανθρώπινων επαφών, ενώ τέλος μεγάλα είναι τα οικονομικά οφέλη, καθώς το κόστος για τη χρήση αναλώσιμων, εκτύπωσης και εξόδων διακίνησης εκμηδενίζεται.

 

Γεώργιου Καραχάλιου, Δικηγόρου Αθηνών

ΜΔΕ Εμπορικού Δικαίου, Νομικός, Σύμβουλος ΣΙΣΕΜΑ

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020