Η νέα ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων έως τις 18 Ιανουαρίου

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00. 

Η νέα ΚΥΑ διευρύνει το πεδίο λειτουργίας των δικαστηρίων εντάσσοντας στις κατ’ εξαίρεση εκδικαζόμενες υποθέσεις: 

  • Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2023, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022.

 

  • Οι ποινικές δίκες που αφορούν υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση.

 

  • Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων.

 

  • Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς επίσης υποθέσεις που αφορούν ειδικούς νόμους και εκδικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας και υποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 4745/2020( Α’ 214), στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων.

Πηγή: et.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020