Γνωμ. ΕισΑΠ 15/2021 : Αίτημα κρατουμένου για γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου – όρια της εισαγγελικής γνωμοδοτικής αρμοδιότητας

Αίτημα κρατουμένου για γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου – όρια της εισαγγελικής γνωμοδοτικής αρμοδιότητας 
ζητεί ( θετική) γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επί του ζητήματος του επιτρεπτού της επιπρόσθετης (διπλής) μείωσης της εκτιόμενης ποινής, με την ταυτόγχρονη αξιοποίηση του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής λόγω εργασίας και λόγω φοιτήσεως, θέμα για το οποίο έχει απευθυνθεί και στα αρμόδια όργανα, επιδιώκοντας την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος τους,

Επί του εν λόγω αιτήματος ( ερωτήματος), θεωρούμε αναγκαίο να επισημάνουμε τα ακόλουθα ( με την παράκληση να λάβει γνώση ο αιτών κρατούμενος):

Το αντικείμενο και τα όρια της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 25 παρ.2 του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών ( ΚΟΔΚΔΛ-Ν.1756/1988, όπ.ισχ.), συνίσταται δε η αρμοδιότητα του αυτή στη διατύπωση της γνώμης του γενικώς και αφηρημένως ως προς την αμφιλεγόμενη έννοια διατάξεων νόμων επί ζητημάτων γενικότερου ενδιαφέροντος, και πάντως όχι επί υποθέσεων επί των οποίων επελήφθησαν ήδη ή πρόκειται να απασχολήσουν τα δικαστήρια ή τα δικαστικά συμβούλια, προς αποφυγή επηρεασμού της κρίσης τους, ενόψει μάλιστα και των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων. ( βλ. Γνωμ, ΕισΑΠ 10/2020 [Δ. Παπαγεωργίου], ΠοινΧρ 2020,556 και ΠοινΔικ2020,928, ΓνωμΕισΑΠ 10/2018 [ Δ.Παπαγεωργίου], ΠοινΧρ2018, 556 και ΠοινΔικ 2018,784 και Ευτ. Φυτράκη, Ο εισαγγελέας και το κράτος δικαίου, ΤοΣ 2008, 351 επ. 389,390). Η πάγια αυτή ( αυτό)περιοριστική θέση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ως προς τη γνωμοδοτική της αρμοδιότητα, με βάση τη διάταξη του άρθρου 25 παρ.2 ΚΟΔΚΔΛ, συνδυάζεται και με την παραδοχή ότι το αντικείμενο της γνωμοδότησης του Ανώτατου Εισαγγελέα πρέπει να αφορά ευρύτατες κατηγορίες προσώπων, αφού μόνο τότε πρόκειται περί θέματος που παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον ( βλ. ΓνωμΕισΑΠ 1/2005 [Β.Μαρκή], ΠοινΔικ 2005, 170 και ΓνωμΕισΑΠ 10/2020, όπ. παρ. ) και δεν νοείται τέτοια εισαγγελική αρμοδιότητα επί υποβολής ερωτημάτων ιδιωτών, αναφορικά με μεμονωμένα νομικά θέματα που αντιμετωπίζουν κατά την καθημερινή τριβή τους με τις δημόσιες υπηρεσίες ( βλ. ΓνωμΕισΑΠ 12/2020 [Λ. Σοφουλάκη], ΠοινΧρ 2020,556 και ΠοινΔικ 2020,930).

Υπό τα προεκτεθέντα δεδομένα, η έκφραση της γνώμης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επί του προαναφερθέντος θέματος, με τη μορφή της κατά το άρθρο 25 παρ. 2 ΚΟΔΚΔΛ Εισαγγελικής Γνωμοδότήσεως είναι διττώς ανεπίτρεπτη: αφενός διότι το ζήτημα τίθεται από κρατούμενο πολίτη, αντιμετωπίζοντα τούτο ως προσωπικό του θέμα, και αφετέρου διότι ο ίδιος ( ορθώς) έχει κινήσει τη νόμιμη διαδικασία ώστε να κριθεί από το αρμόδιο Συμβούλιο της Φυλακής και εντέλει από το Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών, δηλαδή το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, συνεδριάζον ως δικαστικό συμβούλιο κατά το άρθρο 86 Ν. 2776/1999 ( Σωφρονιστικού Κώδικα). Λόγω της αταλάντευτης προσήλωσης μας στην αρχή της ” εσωτερικής λειτουργικής ανεξαρτησίας ” των δικαστών και των εισαγγελέων της χώρας, θεωρούμε αυτονόητο ότι το Δικαστικό Συμβούλιο δεν πρέπει να επηρεασθεί κατά την κρίση του ούτε από τη γνώμη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Πηγή: eisap.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020