Γάμος και νέες μορφές συμβίωσης – Παρουσίαση Ζ. Γκριέλα

Συνημμένη θα βρείτε την παρουσίαση της Ζαχαρούλας Γκριέλα (Δικηγόρος παρ’Αρειω Πάγω, εκπαιδεύτρια στο ΙΠΕ, Μέλος της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου), όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο νομικό σεμινάριο του e-help Desk/Με Το Δικηγόρο για Δικηγόρους και Ασκούμενους Δικηγόρους με θέμα: Γάμος και νέες μορφές συμβίωσης- Συνέπειες και αξιώσεις από τη λύση του γάμου

Θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες και η ανάρτηση των παρουσιάσεων των υπολοίπων σεμιναρίων.

Ολόκληρη η παρουσίαση εδώ: ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

 

 

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020