Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για δικηγόρους

Με προϋπολογισμό ο οποίος θα κυμανθεί περίπου στα 20 με 25  εκατ. ευρώ εντός του Μαΐου αναμένεται η ενίσχυση, μέσω ΕΣΠΑ των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία λόγω της μη λειτουργίας των δικαστηρίων. Η συγκεκριμένη δράση έρχεται να περιορίσει, με τη μορφή ενίσχυσης, την απώλεια εισοδημάτων των δικηγόρων.

Στόχος του προγράμματος είναι η κάλυψη των εξόδων αναβάθμισης της ψηφιακής  υποδομής των δικηγορικών γραφείων προκειμένου οι δικηγόροι να ανταποκρίνονται σε συνθήκες παροχής των υπηρεσιών τους μέσω τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας. Οι δικηγόροι θα πρέπει να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα στον τομέα της δικαιοσύνης, καθώς προετοιμάζεται το έδαφος για τηλεδίκες, τηλεανακρίσεις, αλλά και η ηλεκτρονική παρακολούθηση πινακίων.

Το ύψος της επιδότησης για την ψηφιακή αναβάθμιση των δικηγορικών γραφείων αναμένεται να κυμαίνεται από 1.000 έως και 2.500 ευρώ και θα έχει τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι( φυσικά πρόσωπα) που έχουν κάνει έναρξη στην εφορία εντός του 2020.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει με βάση τη μείωση των εσόδων τους το 2020 σε σχέση με το 2019.

Επιχορηγούμενες δαπάνες θα αποτελούν αποκλειστικά: Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής.

 Για τη λήψη της επιχορήγησης θα είναι υποχρεωτική η κατάθεση παραστατικών αγοράς ψηφιακού εξοπλισμού.

Επιλέξιμοι είναι οι κάτωθι ΚΑΔ.

69.10: Νομικές δραστηριότητες

69.10.1: Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)

69.10.11: Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου

69.10.12: Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο

69.10.13: Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο

69.10.14: Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο

69.10.15: Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και Άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

69.10.15.01: Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020