Επιστολή της Ένωσης Εισαγγελέων ενόψει της νέας ΚΥΑ

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας με επιστολή της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ζητά σε περίπτωση έκδοσης νέας ΚΥΑ για τη λειτουργία των δικαστηρίων να μη συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις που εκδικάζονται οι περιπτώσεις που ο ενδεχόμενος κίνδυνος παραγραφής των συνεκδικαζόμενων με τα κακουργήματα συναφών πλημμελημάτων (σε πολλές περιπτώσεις ήσσονος απαξίας), οδηγεί  στην  εκδίκαση των υποθέσεων αυτών,  οι οποίες δεν πληρούν οποιοδήποτε άλλο κριτήριο  της κατ’ εξαίρεση εκδίκασης υποθέσεων.

Ολόκληρη η Επιστολή:

      Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

     Με την εφαρμογή της ισχύουσας σήμερα με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.:76629/28.11.20 ΚΥΑ “ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020” παρατηρείται το φαινόμενο ότι, σε υποθέσεις  με πολλούς παράγοντες (δικαστές, ενόρκους, δικηγόρους, διαδίκους, μάρτυρες κ.λ.π.) που εισάγονται για εκδίκαση στα ακροατήρια  Εφετείων και Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων, ο ενδεχόμενος κίνδυνος παραγραφής των συνεκδικαζόμενων με τα κακουργήματα συναφών πλημμελημάτων (σε πολλές περιπτώσεις ήσσονος απαξίας), οδηγεί  στην  εκδίκαση των υποθέσεων αυτών,  οι οποίες δεν πληρούν οποιοδήποτε άλλο κριτήριο  της κατ’ εξαίρεση εκδίκασης υποθέσεων  που η  ίδια ΚΥΑ προβλέπει.

     Αποτέλεσμα αυτού είναι να διακινδυνεύεται  η δημόσια υγεία εν μέσω πανδημίας και να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του ιού, καθώς μετακινούνται για το λόγο αυτό  οι παράγοντες των δικών  αυτών, κυρίως δε  πραγματοποιούνται  μεταγωγές κρατουμένων (ιδιαίτερα δε για δικαστήρια που εδρεύουν σε νησιά  οι κρατούμενοι, καθώς και οι  κρατούμενοι που προέρχονται από φυλακές που λειτουργούν σε νησιά, για συγκοινωνιακούς λόγους, μετάγονται και παραμένουν κρατούμενοι στα αστυνομικά κρατητήρια πολλές ημέρες πριν και μετά τη δικάσιμο), ενώ παράλληλα δημιουργούνται συνθήκες συνωστισμού στις δικαστικές αίθουσες με ό,τι αυτό συνεπάγεται, χωρίς ανάλογο, σταθμίζοντας την κρισιμότητα των συνθηκών, όφελος.

     Ενόψει των παραπάνω, εφόσον κριθεί ότι πρέπει να εκδοθεί νέα ΚΥΑ για περαιτέρω αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται, προτείνουμε  την αναδιαμόρφωση της διάταξης που αφορά τις περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση εκδίκασης υποθέσεων (στοιχ.  5 βι ) ως εξής: “οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα ή  και συνεκδικαζόμενα με αυτά συναφή πλημμελήματα, εφόσον ο  χρόνος παραγραφής των  κακουργημάτων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31/12/2022, καθώς και οι ποινικές δίκες που αφορούν πλημμελήματα ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31/12/2021”.

Πηγή: enosieisaggeleon

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020